Vildar i Åstorpspolitiken | Sverigedemokraterna i Åstorp

Vildar i Åstorpspolitiken

Hej Sverigevänner!

Trots vår gruppledare Anton Holmberg redan svarat förtjänstfullt på dessa vildars påhopp i HD då deras agerande är grundat i missnöje vill jag ändå komplettera med lite ytterligare information.

Jan Hennicks har efter valet 2018 helt agerat efter en egen agenda där han mycket stolt förklarade för övriga i SD att han röstat på ett annat partis kandidat till Kommunfullmäktiges presidium, trots att vi hade en mycket kompetent person nominerad till detta uppdrag.

Jan Hennicks och Maria Gottschalk säger att när förhandlingarna med M strandade direkt efter valet försvann också möjligheterna till reellt inflytande för SD, dock nämner dem inte att det var dem själva som deltog i förhandlingarna och när resultatet presenterades för vår Fullmäktigegrupp visade det sig att Jan och Maria ville gå med på ett förslag där SD inte hade något inflytande överhuvudtaget.

Trots Maria Gottschalk känner sig utnyttjad efter valet av övriga i SD så är det hon som var med och bestämde nomineringar till nämnder och uppdrag. Där hon nu innehar poster som ordinarie i Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie i Socialnämnden och Socialnämndens arbetsutskott och en hel del andra uppdrag.

Beklagligt att man inte lämnar sina uppdrag när man självmant väljer att lämna ett parti.

Det var en varit en turbulent tid för oss i SD Åstorp, men sedan Maria självmant lämnat SD och partistyrelsen beslutade att utesluta Jan från partiet för partiskadlig verksamhet så har vi fått en härlig harmoni i vårt gäng och kan äntligen ägna oss åt det vi ska, politik och verka för Åstorps kommuninvånares bästa.

Avslutar med ett citat från Jimmie Åkesson:

”Ibland måste man bli färre för att kunna bli fler´´

Peter Lindberg

Ordförande SD Åstorp

Länk till artikel: https://www.hd.se/2019-10-05/vildarna-i-astorpspolitiken-sd-slarvar-bort-sitt-inflytande