Vi tar ansvar för ett nytt styre i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp

Vi tar ansvar för ett nytt styre i Åstorp

Representanter från Sverigedemokraterna ifrågasätter de övriga partiernas framtidsansvar och bjuder in till samtal.

Ett uppvaknande har på den senaste tiden skett och allt fler efterfrågar ett nytt styre i Åstorps kommun 2018.
Valet för de andra partierna står i mångt och mycket att välja ett nytt styre där antingen vi i Sverigedemokraterna ingår eller ett styre med Socialdemokraterna. Ett val mellan förnyelse eller att acceptera hur det idag ser ut.
Vi bjuder därför in samtliga partier till samtal för att hitta formerna till ett nytt styre i Åstorps kommun 2018.
Ett styre som inte bara pratar fint om att bygga skolor, sporthallar eller skapa nya rekreationsområden, utan som faktiskt går från ord till handling.
Ett nytt styre som faktiskt tar vanligt folks oro på allvar och som hela tiden arbetar för sina kommuninvånares bästa.
Att Socialdemokraterna som tycks ha fått in en trojansk häst i sitt parti väljer att argumentera på sandlådenivå istället för att ta människors oro på allvar är ännu allvarligare och visar bara på att Åstorp kommun behöver ett nytt styre 2018.
Vi är beredda på att ta ansvar för en bättre kommun att leva, verka och åldras i, frågan är om ni andra är det?

För Sverigedemokraterna
Eddie Ek
Nikki Arvidsson
Peter Lindberg
Maria Gottschalk