Vår politik del 3 | Sverigedemokraterna i Åstorp

Vår politik del 3

vår-politik

 

Djurskydd

Vi tycker att ett viktigt mått på ett gott samhälle är hur väl det tar hand om dem som är svaga och utsatta. Sverige bör ha ett djurskydd i världsklass. Genom att införa en särskild djurpolis kan vi undersöka och beivra olika typer av brott mot djurskyddslagstiftningen på ett kompetent och effektivt sätt. Eftersom vi vill ha en levande landsbygd och ett livskraftigt lantbruk med djurhållning tänker vi införa ett djurvälfärdsbidrag till näringsidkarna som motsvarar de kostnader som tillkommer för att upprätthålla högt ställda miljö och djurskyddsmål. I kombination med tuffa krav på importerade djurprodukter kommer detta att öppna upp för en välfungerande industri i kombination med ett djurskydd i världsklass.

 

  • Inrätta en djurpolis
  • Utökade djurskyddskontroller
  • Kompensation för konkurrensnackdelar för de som upprätthåller djurskyddet – ett djurvälfärdsbidrag
  • Mycket höga krav på importerade djurrelaterade produkter
  • Utökade resurser till Arbetsmiljöverket
  • Läs mer: https://sd.se/var-politik/djurskydd/