Utanförskapsområde | Sverigedemokraterna i Åstorp

Utanförskapsområde

Som svar på vår fråga till Åstorps kommunchef, under kommunstyrelsens sammanträde ikväll, fick vi till svar att det står klart att Åstorp är en utav trettiotvå kommuner som inte bara kommer att kunna ansöka om, utan även bli beviljade medel för att komma till rätta med utanförskapsområden. För vetskap är Sverige indelat i 290 kommuner, varav Åstorp nu räknas till de mest utsatta!

”Utsatta områden kännetecknas av kriminalitet, hög arbetslöshet, många socialbidragstagare och många invånare med invandrarbakgrund.
De områden som av polisen klassas som särskilt utsatta brottas även med parallella samhällsstrukturer och extremism. Där har polisen svårigheter att utföra sitt arbete.” (Svenska Dagbladet)

Styrande regeringar har satt oss i den situation vi tvingas leva i och med idag. Hur ska ekonomiska bidrag kunna förvaltas på rätt sätt framöver för att ens kunna avhjälpa problemen på ytan, detta uttryckt med tanke på att grundproblematiken inte vågar vidröras?

Det är dags för förändring, det har det varit länge…innan det är helt försent, om det inte redan är?

Maria Gottschalk (SD)