I måndags hade vi kommunf | Sverigedemokraterna i Åstorp

I måndags hade vi kommunf

I måndags hade vi kommunfullmäktige möte där två av våra motioner skulle upp på behandling.Den första motionen var angående kommunal folkomröstning om flyktingmottagande.Där vi även hade inbjudit åstorps invånare genom en insändare i lokaltidningen.