Tänkvärd läsning! | Sverigedemokraterna i Åstorp

Tänkvärd läsning!

Kommentar till HD:s artikel ”Makadammen kan bli turistmål”

införd på Åstorpssidan den 26 Februari 2013

 

Intressant information HD har lämnat i den här artikeln. När tog

kommunfullmäktige beslut om att utveckla Makadammen till turistmål.

Var kommer denna nyhet ifrån? Det här projektet verkar lika storvulet som

kulturhuset Björnen (kostnad ca 17 miljoner kronor och nu pågår utarbetandet

av ett förslag att göra bibliotek av Björnen), bullervallarna i Hyllinge (kostnad

ca 20 till 30 miljoner kronor, ingen slutredovisning på totalkostnaden har ännu

lagts fram), en plamkorsning i Kvidinge) beräknad kostnad ca 30 miljoner+

ränta ca 18 miljoner), NSR, där kommunen är delägare, satsade 25 miljoner

(apportegendom) för att tillsammans med utvecklingsbolaget Terracastus

utveckla metangas till flytande bilbränsle (resultat: fiasko och ingen redovisning

från kommunledningen trots frågor) och nu väntas kommunfullmäktiges beslut att

inom en nära framtid börja projektera ett nytt reningsverk (beräknad kostnad 60

till 100 miljoner). Dessutom tillkommer omvandlingen av skolbyggnader

(nybyggnad och underhåll, beräknad kostnad ca 100 miljoner kronor) samt

nybyggnad av tillagnings-och mottagningskök (beräknad kostnad ca 25

miljoner kronor)

Hur många miljoner utövet beräkningarna ovan skall vi satsa i skrytprojektet

”Makadammen”? Redan för många år sedan hörde vi talas om dessa stora

investerare so skulle komma för att utveckla Makadammen. Av det blev intet!

Rolf Ottosson (SD)