Subventionerad vård till illegala invandrare | Sverigedemokraterna i Åstorp

Subventionerad vård till illegala invandrare

Den 1 Juli 2013 kommer Sverige erbjuda tand-sjukvård och läkemedel

på betydligt bättre vilkor till personer som bryter mot svensk lagstiftning

än för vanliga medborgare.           (SD 2014)

Läs mer:

https://sverigedemokraterna.se/subventionerad-vard-till-tillstandslosa-invandrare/