Skriftlig reservation ang Torparedagarna | Sverigedemokraterna i Åstorp

Skriftlig reservation ang Torparedagarna

Kommunstyrelsen

2015-06-03

astorp

Skriftlig reservation

Ärende 13, Bidrag till Björnekulla BK gällande Torparedagarna 2015

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att ge Björnekulla BK ett bidrag på

60 000kr.

Vi anser att föreningen gör ett enormt bra arbete när man anordnar Torparedagarna och

ska ges möjlighet att kunna utveckla arrangemanget vidare. Vi anser också att det är

av största vikt att kommunen verkligen ställer upp för föreningen under dessa dagar,

då Torparedagarna är ett väldigt bra varumärke för kommunen.

 

Yrkande

 

Bidrag ska ges på 100 000kr

 

För Sverigedemokraterna

Eddie Ek

Oppositionsråd

2015-06-07