Skolbesök | Sverigedemokraterna i Åstorp

Skolbesök

Foto: Anton Holmberg

Hej Sverigevänner!

Under de senaste två veckorna har Sverigedemokraterna besökt ett stort antal av kommunens olika skolor. Allt ifrån förskola till högstadier. Att få möjligheten att vara närvarande på våra skolor är ett trevligt privilegium. Inte minst genom att kunna få följa personalen och få en insikt i hur deras vardag ser ut. Dessvärre blir avståndet mellan elever/föräldrar, personal och oss kontaktpolitiker inom Bildningsnämnden stort.

Därför är det glädjande att kunna förtälja att våra lärare och annan personal på skolorna gör ett gediget arbete trots ”effektiviseringskraven”, de extrema lokalsituationer och en förvaltningsbudget med underskott.

Sverigevänner, semestern nalkas och så gör även alla skolavslutningar. Låt oss därmed hoppas på en fin sommar med bra väder och ett nytt politiskt styre som inte ägnar sig till fler åtstramningar!

Med vänlig hälsning,

Anton Holmberg
Bildningsnämnden Åstorps Kommun
Sverigedemokraterna