Samverkan mellan SD och M i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp

Samverkan mellan SD och M i Åstorp

Angående om att vi i Sverigedemokraterna Åstorp har valt att samverka med Moderaterna i Socialnämnden:

När valresultatet offentliggjordes på valnatten så stod det klart att 45% av Åstorps väljare inte valde att lägga sin röst på den dåvarande majoriteten med S och C (+ Mp).
Socialnämndens arbetsutskott är idag det enda utskottet i Åstorps kommun som har 5 ledamöter eftersom att majoriteten har valt att minska arbetsutskotten i både Kommunstyrelsen och Bildningsnämnden till 3 ledamöter.
När det skulle väljas 5 ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott, så hade vi i Sverigedemokraterna en plats, majoriteten tre platser och den sista platsen skulle lottas mellan majoriteten och Moderaterna. Det skulle kunna innebära att en Sverigedemokrat och fyra från majoriteten skulle ingå i arbetsutskottet. Det skulle innebära att de 45% inte valde att rösta på majoriteten skulle representeras av 20% i arbetsutskottet.

Det menar vi i Sverigedemokraterna är ett demokratiskt underskott och vi valde därför att inleda samtal med Moderaterna för att tillsammans ta ansvar för dessa väljare, och kom fram till att göra en valteknisk samverkan i Socialnämnden, då det skulle innebära att Moderaterna säkrade en plats i arbetsutskottet.
Som jag ser det så har vårt parti tagit ett ansvar för väljarna.
Vi och Moderaterna kommer däremot inte att samarbeta politiskt, varken i Socialnämnden eller någon annanstans.

Vi i Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att föra vår politik utan något inflytande från något annat parti. De besluten vi tar, och de alternativen vi väljer att stödja gör vi för att vi är övertygade om att det är bäst för Åstorp kommuns invånare.

Med vänlig hälsning
Eddie Ek

Sverigedemokratiskt oppositionsråd.

Läs artikeln här:

http://hd.se/astorp/2015/01/13/samverkan-mellan-sd-och-m-i-astorp/

astorp