Riksdagsvalet 2030, en vision. | Sverigedemokraterna i Åstorp

Riksdagsvalet 2030, en vision.

I Fria Mångkulturdemokratin Sverige hålls det ännu en gång allmänna val. Trots tidigare skandaler med dataintrång och pinsamma avslöjanden om folks röstande så tror företrädare för valmyndigheten på ett högt valdeltagande. Man garanterar, precis som vid förra valet, att röstningen via internet är hundra procent säker, och att de som tidigare råkat avslöjas ändå bara var så kallade okynnesröstare.
Kampen denna dag står mellan det tidigare nämnda, väletablerade kultursocialistiska Majoritetspartiet, och en handfull mindre partier med mera liberal inriktning. Skillnaderna ligger mest på det ekonomiska området; mångkulturen har definitivt befästs i grundlagen och frågor om invandring, svensk kultur och dylikt har inte diskuterats överhuvudtaget på många år. Att ifrågasätta mångkulturen eller att tala om svensk kultur är som att påstå att jorden är rund, och man riskerar att förlora rösträtten med stöd av en några år gammal lag om omyndigförklaring.
Det som styr förfarandet denna dag är den senaste vallagen som fulländades efter förra valet genom några mindre justeringar. Internetröstandet förenklades genom så kallad autoröstning, vilket innebär att man helt enkelt automatiskt, utan arbete, lägger sin röst på ett förutbestämt parti, val efter val. Denna tjänst finns dock bara tillgänglig på vissa partier, de stora som kan betala den skyhöga avgiften till valmyndigheten. Fackligt anslutna har det om möjligt ännu enklare då det i dessas förmåner ingår autoröstning på Majoritetspartiet.
En viktig bestämmelse sedan förra valet är den om så kallade okynnesröster. Detta är sådana röster som enligt vallagen ” uppenbarligen är avgivna på grund av okunskap, rädsla, illvilja eller uppsåt att väcka förargelse.” Vid rösträkningen räknar man bort dessa från det totala röstetalet och får då det så kallade faktiska röstetalet. Andelen okynnesröster låg på omkring trettiofem procent vid förra valet.
Sist kommer vi till mandatfördelningen, här räknar man ju sjävlklart bara partier som når upp till tjugoprocentsspärren. Blanka röster räknas som ett godkännade av riksdagens hittils rådande sammansättning. Det parti eller grupp som får egen majoritet tilldelas regeringsmakten, förutsatt att nämnda parti eller grupp erkänner och efterlever den mångkulturella värdegrunden; grundlagen säger nämligen tydligt att endast ett sådant parti kan inneha regeringsmakten, oavsett röstandel.
Den stora statliga opinionsundersökningen (StatOp) pekar åt att Majoritetspartiet får egen majoritet även efter detta val.