Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 5

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Glad Valborg

  Av peter.lindberg den 30 april, 2017
  0

 • Grattis H.M. Konung Carl XVI Gustav

  Av peter.lindberg den 30 april, 2017
  0

  Foto: Peter Knutson, Copyright Kungahuset.se

   

  Idag önskar Sverigedemokraterna i Åstorp H.M Konungen ett riktigt stort grattis på sin 71 års dag.

 • Räddningsnämnd

  Av peter.lindberg den 28 april, 2017
  0

  TILL

  GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND FÖR
  ÅSTORPS OCH KLIPPANS KOMMUNER

  Åstorps kommun

  265 80 Åstorp

   

  Sammanträdesdatum 2017-04-04

  RN § 18

   

  Faktastudie inför beslut om fortsatt inriktning för Räddningstjänsten Söderåsen.

  Dnr 2017-000071

  PROTOKOLTILLÄGG

  Undertecknad besvärar sig emot protokollets skrivning från sammanträdet

  2017-04-04.

  Jag framförde bland annat att man först och främst skulle se till att personalen med deltidsbrandmän skulle vara komplett och fungerande innan man gjorde denna stora inriktning för vår Räddningstjänst.

  Ledamoten Bengt Svensson framförde också vissa undringar om de eventuella negativa faktorerna som jag stöttade.

  En annan ledamot framförde också olika synpunkter men fick inte heller dessa protokollförda liksom mina synpunkter av någon anledning.

  Och till sist så har det varit ett TV-program som gjordes på Berga brandstation som handlade om mobbing med Morgans mission ställer jag mig också funderande och oro över! Programmet handlar om mobbing, kränkningar och särbehandling på våra arbetsplatser. Jag anser att har man detta inom ”våra” nuvarande arbetsplatser så måste detta åtgärdas med snabbhet eller finns inte detta hos oss i Räddningstjänsten Söderåsen? Varför fick vi Inte några upplysningar om detta program av föredragande förbundsdirektör RSNV Christer Ängehov?

   

  Inslaget: https://www.svtplay.se/video/13046138/morgans-mission/morgans-mission-sasong-2-avsnitt-3?start=auto

  Med vad jag härmed framfört så finns det mycket stor risk för att ”storebrorsyndromet”  blir verklighet med denna stora nya organisation inom vår räddningstjänst!

   

  Högaktningsfullt                                                                              Åstorp 2017-04-19

   

   

  Conny Prisell

  Ledamot av Räddningsnämnden

  Sverigedemokraterna

 • Lite funderingar så här på nattkvisten

  Av peter.lindberg den 27 april, 2017
  0

  Två utsatta svenska grupper är fattigpensionärer och svenska ungdomar i invandrartäta skolor

  Politiken formar en invandrad underklass vilket leder till akuta problem i form av enkla jobb och inkvotering före kompetens. Det leder till en polarisering och motsättning, men oron för en etnisk konflikt än nog större. Risken är stor att vi både får en svensk ungdomsunderklass utan jobb och och bostad och en invandrad underklass som kommer växa sig allt snabbare

  Ungdomsarbetslösheten är ett speciellt problem, men det finns ingen som tar upp frågan om kopplingen till den och invandringen. Länge var exempelvis taxichaufför ett ungdomsjobb som nu istället blivit ett jobb för medelålders invandrade män. Det kallas i korta ordalag för undanträngningseffekt

  Påstodd diskrimineringen med avseende till religion blir också allt mer omfattande. Det är väsentligt svårare att få jobb med ”fel” religion jämfört med annan. Om inte annat påhejades den ”rätta” av allehanda vänstergrupper och muslimska organisationer.

  Är det verkligen rationellt att ta hänsyn till faktorer som religion när man bedömer ansökningar till anställning?

  Religionstillhörighet har naturligtvis effekter på allehanda värderingar, arbetsmoral och bemötande av människor. En stark svensk åsikt är faktiskt att religion är en privat sak som inte bör påverka arbetsutövningen.

  Alla som vill prata om eller undvika prata om de negativa effekterna av en snabb invandring kontra religion hävdar ofta att det inte är inte invandringens omfattning eller religionens omfattning som är det stora problemet, utan den icke-fungerande integrationen. Det kan inte bli mer fel än så.

  När invandrarna pensioneras kommer nya invandrare behövas för att ta hand om den åldrande befolkningen som inte kan det svenska språket. Vad händer då med svenska pensionärer, ska de då tvinga lära sig ett nytt språk?

  I slutet av mars 2015 rapporterade dessutom Statistiska centralbyrån, SCB, att männen nu i Sverige är fler än kvinnorna. Det är tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet. Hur kommer det påverka landet?

  SCB spår även att trenden med allt fler män kommer att förstärkas de närmsta 50 åren. Detta förklaras delvis av att majoriteten som ”flyr” är män. Men på kort sikt är det framför allt invandringen som drivit på förändringen, eftersom fler män än kvinnor invandrar till Sverige i nuläget.

   

  Madeleine E Lilja Rönnquist

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 21 april, 2017
  0

  Foto: Marcus Möller

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen

  måndagen den 24 april 2017 OBS! klockan 17;30

  Handlingarna till sammanträdet och årsredovisningen 2016 finns

  på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

   

  Välkomna!