Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 5

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Räddningstjänsten

  Av peter.lindberg den 10 april, 2019
  0

  Åstorps kommun, 4/4-2019

  Protokollsanteckning

  Åstorps kommun står inför flera stora utmaningar. Det gäller inte minst kommunens räddningstjänst!

  Idag har Åstorps samt Klippans kommun samarbete över kommungränserna gällande brandförsvaret. Därav bedrivs tjänsten inom kommunerna själva och ansvaret är av högsta vikt.

  Emellertid är det ingen nyhet att det råder stor problematik inom räddningsnämnden och räddningstjänsten. Den rådande situationen innebär bland annat att organisationen står utan brandchef och vars fundament krakelerar allt mer. Organisationen benämns allt mer som något ohållbart och en förändring är ett måste!

  Räddningsnämnden har tagit fram två olika förslag, båda med för och nackdelar. Förslag två exemplifierar något som kan ses som en utopi i dagens rådande läge. Parallellt innebär förslag ett en möjlighet till en snabb organisatorisk förändring och förespråkas av flertalet arbetstagare.

  Sverigedemokraterna Åstorp bjöd in personal samt räddningstjänsten Skåne Nordvästs förbundsdirektör för att samla samtliga synpunkter och övervägde dem mycket noga. SD-Åstorp hade givetvis även dialog med SD-Klippan innan beslut fattades. Vår inställning är att vi ser fördelar med förslag två ur ett framtidsperspektiv men då situationen är krisande och personalen lämnar bland annat på grund av organisationen, var förslag ett en nödvändighet.

  Med sikte på ett nyskapande av organisationen är det även av största vikt att kommunen prioriterar tillsättningen av en ny brandchef med god insyn i den kommande organisationen.

  Således yrkar Sverigedemokraterna Åstorp bifall till förslag ett men ställer sig intresserade av förslag två för framtiden.

  Anton Holmberg (SD)

  Peter Lindberg(SD)

 • Kristina Winberg till Åstorp

  Av peter.lindberg den 7 april, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Åstorp önskar er alla välkomna till en föreläsning om det stundande EP-valet. Föreläsare är inte mindre än Kristina Winberg, en av Sverigedemokraternas två EU parlamentariker.

  Föreläsningen hålls i Åstorp lördagen den 13:e april. Under föreläsningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till Kristina om dom olika ämnena.

  Då någon form av förtäring kommer att erbjudas vill vi gärna att ni anmäler deltagande på astorp@sd.se senast den torsdagen den 11 april.

  Tid och plats meddelas efter anmälan!

  Välkomna!

  Med vänlig hälsning

  Sverigedemokraterna i Åstorp…🇸🇪

 • Politisk vilde

  Av peter.lindberg den 5 april, 2019
  0
  Hej Sverigevänner!
   
  Idag nåddes vi av beskedet att Maria Gottschalk lämnar Sverigedemokraterna och begärt utträde från partiet. Beskedet var dock inte oväntat och kommer efter en lång tid av tråkigheter och oroligheter.
   
  Man säger att det är aldrig ens fel när man träter, och säkert är där sanning i det. Efter valet inleddes förhandlingar med Moderaterna för att byta ut sittande styre i kommunen. Problemet vi såg var att vi fick ingen majoritet, utan var tvungna att ha med oss ännu ett parti. Moderaternas förslag och krav var Liberalerna.
   
  Liberalerna, ett parti som nyligen lagt en motion med en ATT-sats som ska ge det kommunala bostads bolaget i uppdrag att bygga lägenheter till nyanlända på skattebetalarnas bekostnad. När förslaget passerade KSAU yrkade Maria inte avslag på denna motion.
   
  Detta plus en hel del annat gjorde att majoriteten i vår KF-grupp inte kunde se några förutsättningar till ett gemensamt övertagande av styret i Åstorps kommun. Tråkigt ja, men samtidigt en värld full av möjligheter då vi har en stark vågmästarroll och kan påverka politiken i hög grad i Åstorp.
   
  Efter detta majoritetsbeslut av vår KF-grupp blev inget sig likt. Personligen tror jag att Maria aldrig förlät SD Åstorp efter detta och det är anledningen till hennes mycket märkliga agerande från denna dag tills idag då hon lämnat partiet.
   
  Som sagt, det är aldrig ens fel att man träter, men ibland kanske man bör fundera över varför man inte får majoritet för sina förslag. Goda argument väger alltid tungt.
   
  Vill här och nu önska Maria lycka till framöver men hoppas hon tar sitt förnuft till fånga och lämnar in sin avsägelse på samtliga uppdrag hon uppbär från sin tid i Sverigedemokraterna.
   
  Nu är jag övertygad om att vi lämnar en mörk och trist tid bakom oss och ser framtiden an. Vi är ett stort härligt gäng som tittar framåt och jobbar för Åstorps bästa.
   
  MVH
   
  Peter Lindberg
   
  Ordförande i SD Åstorp
 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 26 mars, 2019
  0

  Sista måndagen i månaden Sverigevänner och det innebär kommunfullmäktigesammanträde!

  Denna gång var dagordningen av mindre karaktär men dock betydelsefull! De två huvudärenden som skulle beredas var inriktningsbeslut kommunhus och detaljplan för Haganässkolan.

  Sverigedemokraterna Åstorp har vid upprepade tillfällen påpekat att behovet av skolor samt idrottsanläggningar/arrangemangshall INTE ska trängas undan för ett kommunhus!! Emellertid är förslag till beslut endast en godkännande av en tomtinventering, inte ett färdigbyggt kommunhus! SD-Åstorps linje har varit tydlig och vid sammanträdet för kommunstyrelsen inkom SD med en protokollsanteckning, vilket finnes nedan. Hela kommunfullmäktige ställde sig tillslut positiva till en tomtinventering.

  Äntligen innehöll KF’s dagordning en detaljplan för Haganässkolan! Det krävdes inte mycket diskussion i detta ärende och hela kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget!

  Vi avslutar kvällen med lite Sverigevänliga bilder! 🇸🇪

 • Lördagens aktiviteter

  Av peter.lindberg den 24 mars, 2019
  0

  Full aktivitet i Åstorp. Lördags förmiddagen inleddes med ett gruppmöte där representanter från räddningstjänsten var inbjudna för att redogöra och svara på frågor inför kommande beslut ang räddningstjänstens organisation. SD Klippans representanter i räddningsnämnden var också inbjudna och givetvis på plats, trevligt. Efter lunch fortsatte KF gruppen med att gå igenom Kommunfullmäktige handlingarna inför måndagens KF möte…👍🇸🇪👍