Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 5

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gottschalk

Kommunstyrelsen (SD) i Åstorp

maria.gottschalk@sd.se

 • Presentation av Fullmäktigekandidater

  Av peter.lindberg den 5 september, 2018
  0

  Hej,

  Vem är jag?
  Nikki Arvidsson

  Jag är en gift två barns mor samt en bonus dotter därav vill jag trygga deras framtid och förhoppningsvis framtida barnbarn då mina har passerat myndighets åldern. Jag är 48 år gammal och jobbar i vår fina lokala blomsterbutik.

  Bor på en häst gård med massor av hästar ,hundar och katter….Trivs på landet

  Har endast varit hobby politiker i tre år numera och sitter med i Socialnämnden . Men känner att jag redan gjort vissa fina saker för vår kommun och detta skulle jag vilja fortsätta att utveckla.

  Jag tror på ett icke EU medlemskap, då jag inte tycker att EU bestämma över våra lagar och regler

  Varför just SD ?

  Enkelt svar för mig iallafall, vi tänker kvalitet istället för kvantitet.

  Då jag ser mina föräldrar som slitit för var enda krona i sitt långa liv och nu på ålders höst , förtjänar dem en trygg ålderdom och en trygg omvårdnad av personal som älskar att går till jobbet.

  Så är det inte i vår kommun, många känner stress och mår dåligt . Detta vill jag förbättra snarast både för mina föräldrar och för Åstorps personal samt för mig själv i framtiden.

  Vi SD i Åstorp vill avskaffa kostnaden för trygghetslarmen,då vi tycker att dom redan jobbat hela sitt liv är detta det minsta vi kan erbjuda som tack tillbaka.

  Viktiga frågor för mig är:

  Tryggheten i vår komun

  Äldreomsorgen och dess personal

  Vården och dess långa köer som finns i daxläget

  Skolan och att lärarna får tillbaka respekten, sätta in rätt resurser på rätt ställen.

  Nikki Arvidsson

  2:e vice ordförande i Socialnämnden samt ersättare i Kommunstyrelsen.

 • Presentation av Fullmäktige kandidater

  Av peter.lindberg den 4 september, 2018
  0

  Jag heter Maria Gottschalk och är oppositionsråd här i kommunen, samt att jag arbetar på Oj! sen snart 18 år tillbaka. Jag är 41 år, född och uppvuxen i Helsingborg med tidig anknytning till Åstorp och Grytevad, där min far bodde under många år.

  Jag är mamma till två idag vuxna barn, som under många år fått höra mig ”tjata” om kostens betydelse för god hälsa. Jag älskar naturen, skogspromenader, att resa, lära känna nya människor och ser och anammar alla de där små sakerna i vardagen. Är i ständigt lärande och utveckling, en handlingskraftig problemlösare.

  Trygghet och hälsa står mig närmst! Det är två punkter som lägger grunden och därför ska prioriteras främst och högst inom alla områden. Den som känner sig otrygg är inte fri.

  Jag vill också se
  – En skola med bra resultat, där lärare får vara lärare, och skolor som byggs och står klara när de behövs.
  – En välfungerande äldrevård, och samma här, vårdboende åt den behövande utan väntetid i långa köer.
  – Ett levande centrum där våra invånare kan mötas och umgås med bra och många alternativ till att sitta ensam bakom låst dörr till sin lägenhet.

  Sverigedemokraterna är det enda partiet som tar ett helhetsansvar, och tar ansvar för att ta hand om konkreta problem… därför är just jag Sverigedemokrat.

 • Kyrkorådsmöte

  Av peter.lindberg den 31 augusti, 2018
  0

  Hej Sverigevänner!

  Nu är det första kyrkorådsmötet efter sommaren avklarat!

  Dagordningen innehöll mycket informationsärenden och något enstaka beslutsärende.

  Gällande reperation av Hyllinge Kyrka kan jag nu förtälja för Er att arbetet har gått enligt planerna. För det mesta. Omkring en veckas arbete återstår innan barnverksamheten kan uppta sitt arbete igen. Under sommaren visade det sig att även taket, två olika skikt, behövde repareras vilket inte var budgeterat. Prognosen för reparationen ser ut att resultera i 1,5 – 1,6 miljoner kronor. Dock är denna summa inte fastställd. Glädjande är dock att det är en markant skillnad ifrån de 17 miljoner kronor som först nämndes.

  Det presenterades även olika offerter för värmeanläggningen i Björnekulla Kyrka. Detta ärende uppdateras och jag återkommer i ärendet.

  Mötet resulterade även i ett bifall, inklusive SD, till att resterande gravstenar med ingen lokalförankring skänkes till stenhuggeri för återvinning samt att ett fåtal stenar sparas i egen regi tills vidare för eventuell konstruktion av en enkel mur.

  Även ett förslag ifrån Sverigedemokraterna gav ett gediget bifall, inklusive (S) som var först med att bifalla SD´s förslag, gällande dagordningens framtida struktur för ett mer organiserat arbete!

  Sverigevänner, det är väldigt roligt och ärofyllt att få representera Er i mitt och Sverigedemokraternas arbete för en kyrka för Tro och Tradition!!

  Med vänlig hälsning,

  Anton Holmberg
  Bildningsnämnden Åstorps Kommun
  Gruppledare för Sverigedemokraterna inom Kyrkorådet samt Kyrkofullmäktige
  Ersättare i Sverigedemokraternas stiftsgrupp, Lunds stift
  Skolutskottet för Norra Skåne, Ungsvenskarna

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 28 augusti, 2018
  0

  Då var sista Kommunfullmäktige till ända innan valet den 9/9. I ärendelistan fanns endast tre beslutspunkter, men ändå blev det ett relativt långt möte. Och givetvis var det punkten Budget med flerårsplan 2020.2021 som debatterades flitigt.

  Men tyvärr som vanligt lyssnade inte majoriteten (S) (C) (KD) på oppositionen (SD) (M) (L) och röstade till slut igenom sitt underfinansierade förslag utan att någon av oppositionens många bra förslag fick gehör.

  I voteringen om vårt ändringsyrkande gällande avgifter för trygghetslarm var det bara (SD) och (M) som ville låta brukaren slippa betala för sitt trygghetslarm om denna redan betalar för hemtjänsten. I övrigt blev det beslutat att skattesatsen inte höjs, utan ligger kvar på oförändrad nivå om 20 kr och 29 öre.

  I ärendet Revidering av ägardirektiv till dom kommunala bolagen var vi starkt emot att etableringsersättningen för nyanlända ska räknas som inkomst. Men i voteringen var det bara (SD) och (M) som gick på denna linje.

  Peter Lindberg

  Ord. Ledamot Kommunfullmäktige

 • Bildningsnämnden

  Av peter.lindberg den 23 augusti, 2018
  0

  Hej Sverigevänner!

  Det första mötet med bildningsnämnden (BIN) är nu avklarat efter sommaren.

  Några glädjebesked är dessvärre få.

  Exkluderas dagordningens informationsärende, vill jag betona följande information som presenterades på kvällens möte. BIN presenterade uppföljning av integrationsmedel och vad nämnden själv ”investerar”. Utfallet blev 21,1 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar! Dock täcks denna hiskeliga summa upp av andra projektmedel, med snarlik finansiering, till BIN´s egenfinansiering och resultatet blev 13,5 miljoner kronor. BIN-protokollet illustrerar därmed att återsökningar ifrån Migrationsverket medför att Åstorp kommuns invånare betalar något mer än tio miljoner kronor för integrationsmedel. Dessa miljoner ifrån kommuninvånarna hade kunnat gå till många andra tjänster eller byggnation av våra eftersökta byggnadsprojekt.

  För att exemplifiera två kostnadsexempel landar utfallet för tolktjänster på något över en miljon kronor och studiehandledning på modersmål blev över 3,5 miljoner kronor.

  Glädjande kan jag dock förtälja att meritvärdet har stigit något och att kommunen nu har två fältsekreterare!

  En betydelsefull punkt återstår att förtälja men jag återkommer om denna punkt Sverigevänner!

  Det är nedstämmande, Sverigevänner, att vi inte heller kan presentera något positivt angående de planerade byggnadsprojekten, t ex Idrottshallen vid Tingdalsskolan eller byggnationen av Haganässkolan.

  Sverigevänner, det behövs ordning & reda inom skolan och det gäller inte minst bildningsnämnden i Åstorp. Låt oss därför skapa den ordning & reda samt en skola som utbildar den 9:e september!

  Med vänlig hälsning,

  Anton Holmberg
  Bildningsnämnden Åstorps Kommun
  Gruppledare för Sverigedemokraterna inom Kyrkorådet samt Kyrkofullmäktige
  Ersättare i Sverigedemokraternas stiftsgrupp, Lunds stift
  Skolutskottet för Norra Skåne, Ungsvenskarna