Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 5

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Lite funderingar så här på nattkvisten

  Av peter.lindberg den 27 april, 2017
  0

  Två utsatta svenska grupper är fattigpensionärer och svenska ungdomar i invandrartäta skolor

  Politiken formar en invandrad underklass vilket leder till akuta problem i form av enkla jobb och inkvotering före kompetens. Det leder till en polarisering och motsättning, men oron för en etnisk konflikt än nog större. Risken är stor att vi både får en svensk ungdomsunderklass utan jobb och och bostad och en invandrad underklass som kommer växa sig allt snabbare

  Ungdomsarbetslösheten är ett speciellt problem, men det finns ingen som tar upp frågan om kopplingen till den och invandringen. Länge var exempelvis taxichaufför ett ungdomsjobb som nu istället blivit ett jobb för medelålders invandrade män. Det kallas i korta ordalag för undanträngningseffekt

  Påstodd diskrimineringen med avseende till religion blir också allt mer omfattande. Det är väsentligt svårare att få jobb med ”fel” religion jämfört med annan. Om inte annat påhejades den ”rätta” av allehanda vänstergrupper och muslimska organisationer.

  Är det verkligen rationellt att ta hänsyn till faktorer som religion när man bedömer ansökningar till anställning?

  Religionstillhörighet har naturligtvis effekter på allehanda värderingar, arbetsmoral och bemötande av människor. En stark svensk åsikt är faktiskt att religion är en privat sak som inte bör påverka arbetsutövningen.

  Alla som vill prata om eller undvika prata om de negativa effekterna av en snabb invandring kontra religion hävdar ofta att det inte är inte invandringens omfattning eller religionens omfattning som är det stora problemet, utan den icke-fungerande integrationen. Det kan inte bli mer fel än så.

  När invandrarna pensioneras kommer nya invandrare behövas för att ta hand om den åldrande befolkningen som inte kan det svenska språket. Vad händer då med svenska pensionärer, ska de då tvinga lära sig ett nytt språk?

  I slutet av mars 2015 rapporterade dessutom Statistiska centralbyrån, SCB, att männen nu i Sverige är fler än kvinnorna. Det är tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet. Hur kommer det påverka landet?

  SCB spår även att trenden med allt fler män kommer att förstärkas de närmsta 50 åren. Detta förklaras delvis av att majoriteten som ”flyr” är män. Men på kort sikt är det framför allt invandringen som drivit på förändringen, eftersom fler män än kvinnor invandrar till Sverige i nuläget.

   

  Madeleine E Lilja Rönnquist

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 21 april, 2017
  0

  Foto: Marcus Möller

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen

  måndagen den 24 april 2017 OBS! klockan 17;30

  Handlingarna till sammanträdet och årsredovisningen 2016 finns

  på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

   

  Välkomna!

 • Glad påsk

  Av peter.lindberg den 13 april, 2017
  0

 • Extra ärende

  Av peter.lindberg den 5 april, 2017
  0

   

  Extra ärende 2017-04-04

  Dags att förhandla om lokalt avtal med brandmännen!

  För kommuninnevånarens bästa och trygghet.

  Det nya avtalet RiB 17  slår hårt mot våra deltidsbrandmän inom Åstorp/Klippan.

  Man har i det nya avtalet valt att försämra bl.a. ob-tillägg vilket slår mot alla som idag lämnar sin familj på kvällar och helger för att säkerställa säkerheten för våra kommuninvånare. Det finns också exempel på personer är deltidsbrandmän i vår kommun men på grund av arbete på annan ort endast har jour på kvällar, nätter och helger. En försämring slår hårt mot dessa personer, vilket mycket väl kan få de att tänka över sin framtid inom räddningstjänsten.

  Följande uttalande från ordförande för Brandmännens riksförbund till HD säger likadant som det vi påstår.

  – Det kommer att drabba ganska många. Har man mycket larm på kvällar och helger så blir det en förlust, säger Linus Johansson, ordförande för Brandmännens riksförbund i Åstorp.

  Vi har idag svårt att hitta deltidspersonal till räddningstjänsten och därför bör vi ta de åtgärderna som krävs för att fler inte lämnar, för till sist så handlar det om säkerheten och tryggheten för våra kommuninvånare.

  Därför bör Åstorps/Klippans räddningsnämnd arbeta för att få till ett lokalt avtal mellan brandmännen i Söderåsens räddningsförbund och de ansvariga kommunerna.

  Åstop/Klippans räddningsnämnd måste lösa detta problem på ett snabbt sätt än att dra ärendet i så kallad ”långbänk” Frågan är av mycket allvarlig art för våra brandmän, kommuninnevånarnes bästa och deras trygghet.

   

  Conny Prisell                                                                Åstorp 2017-04-03

  Ledamot Räddningsnämnden Åstorp/Klippan

  conny@prisell.se

   

 • Kalla Fakta

  Av peter.lindberg den 5 april, 2017
  0

  Islam i Sverige blir vad vi gör den till. Kalla Fakta visade igår konsekvenserna av detta i vårt samhälle. Sveriges uppmuntran att legitimera de islamistiska anspråken att ideologiskt styra kvinnor i vissa problemområden är förkastligt.

  Kvinnoförtryck och den islamistiska hållningen, att det inte finns en skiljelinje mellan ideologin och den svenska samhället får bara inte accepteras längre! Efter gårdagens Kalla fakta är det uppenbart att flickors och kvinnors ställning är en kärnfråga i konfrontationen mellan västliga och islamiska värderingar.

  Några tydliga, och därmed trygga, gränser mot islam kommer vi emellertid inte att kunna dra upp. Oviljan att se den politiska innebörden i de islamistiska anspråken att ideologiskt kontrollera hela bostadsområden är för stark.

  Skilda sittplaster på caféer är inte någon liten detalj, inte heller skilda avdelningar på bussar eller badtider utan en del av ett systematiskt och metodiskt arbete som islamister bedriver.

  De rättigheter som 1900-talets svenska kvinnor kämpade för och de attityder de banade vägen för, har förkastats bara för att vissa individer i vårt samhälle anser sig ha rätten införa könssegregration. Dessa individer borde inte ha någon rätt att anpassa samhället efter sina religiösa/ideologiska eller kulturella behov, men det har de. Sverige är idag långt ifrån det jämställda det en gång var.

  Om vi fortsätter att backa för dessa medeltida krav, vad blir nästa steg? Om det är obekvämt för dessa individer att åka med kvinnor i kollektivtrafiken kommer röster att höjas för könsseparerade bussar och tåg. Om det anses att flickor inte ska gå i en skola med pojkar kommer röster höjas för könsuppdelade skolor. Om det anses att ensamma kvinnor, oavsett kulturell hemvist, är det andra könet kommer röster höjas för att de ska hålla sig hemma.

  Makteliten i Sverige har tillsammans med media förändrat Sverige i grunden. Praxis i domstolar, politiska förslag och nyhetsartiklar har under så lång tid normaliserat religiöst tvång, och betraktat det som en förmildrande omständighet att konsekvenserna nu är förödande.

  Vi måste våga säga ifrån och ställa krav på förändrat förhållningssätt. Vi måste stå upp mot de maktstrukturer och medier som vill förpassa Sverige till medeltiden och vi måste göra det nu!

   

  Madeleine E Lilja Rönnquist