Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 5

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Träff med nya förtroendevalda

  Av peter.lindberg den 13 januari, 2019
  0

  Sverigevänner,

  Denna vecka gick startskottet av för Åstorps kommuns nya nämnder för denna mandatperiod! Det blir minst sagt 4 spännande år med en helt ny konstellation i de olika nämnderna där ingen har någon majoritet.

  Med hänsyn till detta höll Sverigedemokraterna Åstorp under lördagen ett internt information och utbildningsmöte för alla våra nya talanger innan allvaret börjar ute i nämnderna.

  Det är med stor glädje och tacksamhet som Sverigedemokraterna Åstorp får förvalta ett så stort förtroende som Sverigedemokraterna nu sitter på. Inte minst att SD-Åstorp kan presentera så många fler nya talanger.

  Nu blir det arbete för en förändring! På riktigt!

  Anton Holmberg
  Gruppledare SD-Åstorp

 • Gott Nytt År!

  Av peter.lindberg den 30 december, 2018
  0

  Sverigevänner,

  Året 2018 lider mot sitt slut och vilket år det har varit.

  Valresultatet gav Sverigedemokraterna Åstorp en vågmästarroll i kommunen och vår påverkan har aldrig varit större! SD-Åstorp har även fått ett stort tillskott nya politiker!

  Detta hade aldrig kunnat uppnås utan Ert stöd Sverigevänner och det gäller även Er alla som aktivt stödjer och arbetar för Sverigedemokraterna.
  För detta är vi mycket glada och tacksamma!

  Ring klocka ring,

  2019 ligger endast runt hörnet och tillsammans, Sverigevänner, vet vi att framtiden kommer vara vår!

  Sverigedemokraterna Åstorp vill rikta ett stort Tack till Alla där ute och önska Er Alla ett Gott Nytt År!

  Anton Holmberg
  Gruppledare SD-Åstorp

 • Protokollsanteckning gällande medborgarförslag

  Av peter.lindberg den 29 december, 2018
  0

  Åstorps kommun, 19/12-18

  Protokollsanteckning

  Medborgarförslaget om kommunala minireningsverk i Högalid, Maglaby och Mårtenstorp är ett ärende som har diskuterats fram och tillbaka. Ärendet har även dragit på sig utredningskostnader som närmar sig fyra miljoner kronor.

  Olika parter har vid upprepade tillfällen presenterat sina argument och åsikter gällande införandet av kommunala minireningsverk eller inte. Inte minst har ärendet diskuterats flitigt på kommunstyrelsen.
  NSVA kom ut med ett yttrande till Åstorps kommun (2018-11-29) som förtäljer bl a att förslaget skapar större miljöpåverkan, större osäkerhet då minireningsverk klassas som miljöfarlig verksamhet och anses inte lämplig i vattenskyddsområde samt skulle innebära en högre årlig driftskostnad för VA-kollektivet.

  Dessa uppgifter var även begärda av kommunstyrelsen och ursprunget till denna information kommer även från en utomstående konsultfirma. Därav är informationen inte något partsinlägg.
  Sverigedemokraterna Åstorp lyssnar på kommuninvånarnas synpunkter samt önskemål och för att göra ett så korrekt beslut som möjligt bjöd SD-Åstorp in två olika parter till sitt interna KF-gruppmöte. Parterna bestod av kommunens miljöchef samt en leverantör från Alnarp Cleanwater. På mötes förtäljde båda parter att kommunala minireningsverk inte var lämpliga i det diskuterade området.

  Varje beslut måste även begrundas och innefatta en framtidsvision och sett ur ett 5, 10 eller 50 års period så hade kommunala minireningsverk inte det lämpliga alternativet.
  Följaktligen, var det ur ett framtidsperspektiv bäst att avslå medborgarförslaget och med hänsyn till ovanstående. Således yrkade Sverigedemokraterna Åstorp bifall till kommunstyrelsen förslag.

   

  Anton Holmberg (SD)           Peter Lindberg (SD)            Rolf Lundqvist (SD)

 • Grattis Silvia på födelsedagen

  Av peter.lindberg den 23 december, 2018
  0

  Sverigevänner,

  Mitt under rådande julfrid vill Sverigedemokraterna Åstorp passa på att Gratulera vår Drottning Silvia på hennes födelsedag!

  Stort Grattis!

  Foto: Frankie Fouganthin

 • Fjärde advent

  Av peter.lindberg den 23 december, 2018
  0

  ”Jag drömmer om en jul hemma
  I alla fönster brinner ljus
  Fint och pyntat är varje hus
  Ja, jag längtar till en granskogs sus”

  Julen är en högtid som mest förknippas med traditioner och familj. Timmen är slagen och blott en dag bort ligger Julaftons ankomst.

  Må julfriden nå sin charm till Er Alla! Må eran julstress vara ett minne blott och att Ni får julfriden delad med nära och kära. För nu tänder vi vårt fjärde ljus i denna mörka decembermånad.

  Vill med denna korta text önska Er Alla en fin och traditionsenlig fjärde advent, och inte minst, en God Jul och ett Gott Nytt År!

  Anton Holmberg Gruppledare
  Sverigedemokraterna Åstorp