Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 4

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • God jul önskar SD i Åstorp

  Av peter.lindberg den 24 december, 2017
  0

 • Årets sista kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 17 december, 2017
  0

  Foto: Marcus Möller

   

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 18

  december 2017 klockan 18:30

  Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7,

  Åstorp.

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Välkomna!

 • Integrationsplikt

  Av peter.lindberg den 14 december, 2017
  0

  Nyligen inlämnad motion:

  Inför integrationsplikt

  Motion till kommunfullmäktige

   

  Vellinge kommun beslutade den 6 december att införa integrationsplikt för alla nyanlända i sin kommun.

  Intregrationsplikten innebär att nyanlända ska göra framsteg inom SFI och få godkänt på en obligatorisk kurs i samhällsorientering, till detta ska de nyanlända följa de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Följs inte detta så dras ersättningar in.

  Den 11 december beslutade även Landskrona att ta fram förslag i enlighet med Vellinge kommuns ”integrationsplikt”.

  Vi anser att det är oerhört viktigt för den nyanlände att själv göra vad som krävs för att komma i arbete och anser att man i Vellinge har hamnat rätt i sin utvärdering.

   

  Vi föreslår därför kommunfullmäktige följande:

  Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och ta fram förslag till arbetssätt i enlighet med Vellinge kommuns ”integrationsplikt”.

   

  För Sverigedemokraterna

   

  _________________          _________________                      __________________

  Eddie Ek                                     Peter Lindberg                          Marcus Möller

   

 • Kyrkovalet

  Av peter.lindberg den 5 december, 2017
  0

  Hyllinge småkyrka Foto: Peter Lindberg

   

  Hej Sverigevänner!  
  Nu när detta året går mot sitt slut kan vi i Sverigedemokraterna Åstorp bara konstatera att det har varit ett intressant och givande år. Inte minst gällande kyrkovalet. Nationellt fördubblade Sverigedemokraterna sig och steg till 24 mandat i Kyrkomötet samtidigt som vi även ökade i stiftet. 
  För Björnekulla-Västra Broby församling kan vi endast konstatera att vi i Sverigedemokraterna gick ifrån noll till nästan 21 procent! Detta indikerar, Sverigevänner, att vi alla tillsammans är med i Sveriges nya folkrörelse och utan Er hade detta aldrig varit möjligt. Därför vill vi i Sverigedemokraterna Åstorp rikta ett enormt tack till Er som har givit oss förtroendet att leda Svenska Kyrkan i en riktning för Tro och Tradition! 

  Sverigedemokraterna Åstorp
  Anton Holmberg