Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 4

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Glad midsommar

  Av peter.lindberg den 23 juni, 2017
  0

 • Vad det handlat om är mod

  Av peter.lindberg den 18 juni, 2017
  0

  Det är många etablerade journalister som analyserar och förklarar Sverigedemokraternas uppgång. En vanlig förklaringsbakgrund är de övriga partiernas och mediernas förhållningssätt till frågor som berör invandring, brott, oro och trygghet.

  Många menar också att då SOM-undersökningarna visade att 40 procent av Sveriges befolkning ansåg att det var en dålig idé att ta emot mer flyktingar, fick SD sin chans. Är det verkligen hela sanningen? Handlar det inte i grund och botten om att de övriga partierna svikit folket och Sverigedemokraterna gjort det motsatta.

  År 2010 intervjuade Paulina Neuding, Beatrice Ask om brottsligheten bland invandrare, så här sa Ask då:

  ”-Jag tycker vi gör för mycket till ett problem. Som i alla samhällen så finns det sociala bekymmer och det finns skillnader och annat och det måste man jobba med hela tiden, men jag har väldigt svårt att se folk som kommer från andra håll som ett problem, för de ser inte ut så, de är inte så. … Det är ju många unga män som kommer, varför då? Jo, därför att de har lättast att röra sig, alltså tjejerna får ju inte sticka iväg, och då kommer de här killarna och de vill väl ha familj och barn och annat och vill skapa ett bättre liv för sig själv. Det är ju en otrolig kraft. Vilken möjlighet. Och det är ju helt otroligt att de vill komma till Sverige, med det här vädret.”

  Den naiva ”humanitet” som Ask uppvisade i intervjun är det som ligger till grund för sveket mot det svenska folket. Det barnsliga synsättet hon återgav här är också det som fört landet in i en kris av oanade proportioner, en kris som nu mer eller mindre är bortom kontroll.

  Vad det handlat om är mod. Och om att stå fast vid det man tror är det bästa för Sverige, även då det är som allra svårast att göra det. Sverigedemokraterna har hela stått fast vid sin politik, trots att de haft ett samhälle och politiker som motarbetat dem, en mobb som hatat dem och en media som smutskastat dem. Men priset för deras mod har nu belönats. Idag är de en folkrörelse och Sveriges andra största parti.

  Att hålla sig till politisk korrekta beslut är inte mod, det har varit och är ett svek.

  Att andra partier nu väljer att kopiera Sverigedemokraternas politik visar också att de har haft rätt hela tiden och att den samhällsanalys de tidigt gjorde helt stämde överens med verkligheten.

   

  Madeleine E Lilja Rönnquist

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 28 maj, 2017
  0

   Kallelse/Kungörelse

   

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen

  måndagen den 29 maj 2017 klockan 18:30

   

  Handlingar till sammanträdet och årsredovisning 2016 finns på

  Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

   

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

   

  Välkomna!

   

 • Räddningsnämnden

  Av peter.lindberg den 24 maj, 2017
  0

  SVERIGEDEMOKRATERNA OCH CENTERPARTIET MED GEMENSAM RESERVATION I RÄDDNINGSNÄMNDEN.

  SD och Centerpartiet valde båda att yrka avslag på förslaget om att Åstorp skall ingå i Räddningstjänsten Nordväst istället för att fortsätta driva den i egen regi.
  Anledningen till detta ställningstagande är bland annat en ökad centralisering istället för decentralisering, risk för ett storebrorsyndrom och förlorad personalnärhet och kännedom för kommuninvånarna.

  Eftersom att förslaget blev att man skulle ingå i Räddningstjänsten Nordväst så valde Sverigedemokraten och Centerpartisten att skriva under en gemensam reservation till protokollet.

  Länk: http://www.astorp.se/download/18.7560428e15c37f2c2c2378f/1495617997823/Protokoll+R%C3%A4ddningsn%C3%A4mnden+2017-05-23.pdf
  Se sidan 9.

 • Kort sammanfattning från Kommunstyrelsen

  Av peter.lindberg den 9 maj, 2017
  0

  -Nedan kommer ett axplock av vad vi drev på mötet.

  Vi fortsätter driva frågan om hundhägn i Hyllinge och kräver majoriteten på ansvar!

  -Ett ärende som var uppe var årets kompletteringsbudget, i den vill vi i SD investera 60 kkr på ett hundhägn i Hyllinge, något som länge har efterfrågats av Hyllingeborna.
  Vi kräver också majoriteten på ansvar när det gäller att ta fram olika planer för villabebyggelse. Vi behöver fler tomter att kunna sälja men majoriteten drar ut på planerna som finns och flyttar enbart dessa investeringspengar från år till år, vilket inte är ansvarsfullt!

  Sverigedemokraterna vill att kommunen satsar på trygghet i kommunens mål och vision.

  -En revidering av kommunens mål och vision diskuterades där vi ville att trygghet i det offentliga rummet skulle vara en prioriterad del, detta röstades dessvärre ner av majoriteten. Så alla fina ord i kommunfullmäktige om hur viktigt det är att arbeta med trygghetsskapande åtgärder stannar just vid fina ord för majoriteten (S), (C) och (KD).

  Vi säger nej till att öka köerna till vårt kommunala bostadsbolag.

  -Ägardirektiven för de kommunala bolagen var också uppe på agendan och här vill majoriteten att även etableringsersättning ska räknas som en godkänd inkomst för att söka lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget. Inte nog med att etableringsersättning inte räknas som en regelmässig inkomst över hela landet så innebär det här att köerna kommer att öka ännu mer till lägenheterna i vår kommun, vilket tyvärr kommer skapa en undanträngningseffekt för alla ungdomar som vill flytta hemifrån.

  Eddie Ek (SD)
  Oppositionsråd