Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 4

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Räddningsnämnden

  Av peter.lindberg den 24 maj, 2017
  0

  SVERIGEDEMOKRATERNA OCH CENTERPARTIET MED GEMENSAM RESERVATION I RÄDDNINGSNÄMNDEN.

  SD och Centerpartiet valde båda att yrka avslag på förslaget om att Åstorp skall ingå i Räddningstjänsten Nordväst istället för att fortsätta driva den i egen regi.
  Anledningen till detta ställningstagande är bland annat en ökad centralisering istället för decentralisering, risk för ett storebrorsyndrom och förlorad personalnärhet och kännedom för kommuninvånarna.

  Eftersom att förslaget blev att man skulle ingå i Räddningstjänsten Nordväst så valde Sverigedemokraten och Centerpartisten att skriva under en gemensam reservation till protokollet.

  Länk: http://www.astorp.se/download/18.7560428e15c37f2c2c2378f/1495617997823/Protokoll+R%C3%A4ddningsn%C3%A4mnden+2017-05-23.pdf
  Se sidan 9.

 • Kort sammanfattning från Kommunstyrelsen

  Av peter.lindberg den 9 maj, 2017
  0

  -Nedan kommer ett axplock av vad vi drev på mötet.

  Vi fortsätter driva frågan om hundhägn i Hyllinge och kräver majoriteten på ansvar!

  -Ett ärende som var uppe var årets kompletteringsbudget, i den vill vi i SD investera 60 kkr på ett hundhägn i Hyllinge, något som länge har efterfrågats av Hyllingeborna.
  Vi kräver också majoriteten på ansvar när det gäller att ta fram olika planer för villabebyggelse. Vi behöver fler tomter att kunna sälja men majoriteten drar ut på planerna som finns och flyttar enbart dessa investeringspengar från år till år, vilket inte är ansvarsfullt!

  Sverigedemokraterna vill att kommunen satsar på trygghet i kommunens mål och vision.

  -En revidering av kommunens mål och vision diskuterades där vi ville att trygghet i det offentliga rummet skulle vara en prioriterad del, detta röstades dessvärre ner av majoriteten. Så alla fina ord i kommunfullmäktige om hur viktigt det är att arbeta med trygghetsskapande åtgärder stannar just vid fina ord för majoriteten (S), (C) och (KD).

  Vi säger nej till att öka köerna till vårt kommunala bostadsbolag.

  -Ägardirektiven för de kommunala bolagen var också uppe på agendan och här vill majoriteten att även etableringsersättning ska räknas som en godkänd inkomst för att söka lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget. Inte nog med att etableringsersättning inte räknas som en regelmässig inkomst över hela landet så innebär det här att köerna kommer att öka ännu mer till lägenheterna i vår kommun, vilket tyvärr kommer skapa en undanträngningseffekt för alla ungdomar som vill flytta hemifrån.

  Eddie Ek (SD)
  Oppositionsråd

 • Glad Valborg

  Av peter.lindberg den 30 april, 2017
  0

 • Grattis H.M. Konung Carl XVI Gustav

  Av peter.lindberg den 30 april, 2017
  0

  Foto: Peter Knutson, Copyright Kungahuset.se

   

  Idag önskar Sverigedemokraterna i Åstorp H.M Konungen ett riktigt stort grattis på sin 71 års dag.

 • Räddningsnämnd

  Av peter.lindberg den 28 april, 2017
  0

  TILL

  GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND FÖR
  ÅSTORPS OCH KLIPPANS KOMMUNER

  Åstorps kommun

  265 80 Åstorp

   

  Sammanträdesdatum 2017-04-04

  RN § 18

   

  Faktastudie inför beslut om fortsatt inriktning för Räddningstjänsten Söderåsen.

  Dnr 2017-000071

  PROTOKOLTILLÄGG

  Undertecknad besvärar sig emot protokollets skrivning från sammanträdet

  2017-04-04.

  Jag framförde bland annat att man först och främst skulle se till att personalen med deltidsbrandmän skulle vara komplett och fungerande innan man gjorde denna stora inriktning för vår Räddningstjänst.

  Ledamoten Bengt Svensson framförde också vissa undringar om de eventuella negativa faktorerna som jag stöttade.

  En annan ledamot framförde också olika synpunkter men fick inte heller dessa protokollförda liksom mina synpunkter av någon anledning.

  Och till sist så har det varit ett TV-program som gjordes på Berga brandstation som handlade om mobbing med Morgans mission ställer jag mig också funderande och oro över! Programmet handlar om mobbing, kränkningar och särbehandling på våra arbetsplatser. Jag anser att har man detta inom ”våra” nuvarande arbetsplatser så måste detta åtgärdas med snabbhet eller finns inte detta hos oss i Räddningstjänsten Söderåsen? Varför fick vi Inte några upplysningar om detta program av föredragande förbundsdirektör RSNV Christer Ängehov?

   

  Inslaget: https://www.svtplay.se/video/13046138/morgans-mission/morgans-mission-sasong-2-avsnitt-3?start=auto

  Med vad jag härmed framfört så finns det mycket stor risk för att ”storebrorsyndromet”  blir verklighet med denna stora nya organisation inom vår räddningstjänst!

   

  Högaktningsfullt                                                                              Åstorp 2017-04-19

   

   

  Conny Prisell

  Ledamot av Räddningsnämnden

  Sverigedemokraterna