Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Glad påsk

  Av peter.lindberg den 13 april, 2017
  0

 • Extra ärende

  Av peter.lindberg den 5 april, 2017
  0

   

  Extra ärende 2017-04-04

  Dags att förhandla om lokalt avtal med brandmännen!

  För kommuninnevånarens bästa och trygghet.

  Det nya avtalet RiB 17  slår hårt mot våra deltidsbrandmän inom Åstorp/Klippan.

  Man har i det nya avtalet valt att försämra bl.a. ob-tillägg vilket slår mot alla som idag lämnar sin familj på kvällar och helger för att säkerställa säkerheten för våra kommuninvånare. Det finns också exempel på personer är deltidsbrandmän i vår kommun men på grund av arbete på annan ort endast har jour på kvällar, nätter och helger. En försämring slår hårt mot dessa personer, vilket mycket väl kan få de att tänka över sin framtid inom räddningstjänsten.

  Följande uttalande från ordförande för Brandmännens riksförbund till HD säger likadant som det vi påstår.

  – Det kommer att drabba ganska många. Har man mycket larm på kvällar och helger så blir det en förlust, säger Linus Johansson, ordförande för Brandmännens riksförbund i Åstorp.

  Vi har idag svårt att hitta deltidspersonal till räddningstjänsten och därför bör vi ta de åtgärderna som krävs för att fler inte lämnar, för till sist så handlar det om säkerheten och tryggheten för våra kommuninvånare.

  Därför bör Åstorps/Klippans räddningsnämnd arbeta för att få till ett lokalt avtal mellan brandmännen i Söderåsens räddningsförbund och de ansvariga kommunerna.

  Åstop/Klippans räddningsnämnd måste lösa detta problem på ett snabbt sätt än att dra ärendet i så kallad ”långbänk” Frågan är av mycket allvarlig art för våra brandmän, kommuninnevånarnes bästa och deras trygghet.

   

  Conny Prisell                                                                Åstorp 2017-04-03

  Ledamot Räddningsnämnden Åstorp/Klippan

  conny@prisell.se

   

 • Kalla Fakta

  Av peter.lindberg den 5 april, 2017
  0

  Islam i Sverige blir vad vi gör den till. Kalla Fakta visade igår konsekvenserna av detta i vårt samhälle. Sveriges uppmuntran att legitimera de islamistiska anspråken att ideologiskt styra kvinnor i vissa problemområden är förkastligt.

  Kvinnoförtryck och den islamistiska hållningen, att det inte finns en skiljelinje mellan ideologin och den svenska samhället får bara inte accepteras längre! Efter gårdagens Kalla fakta är det uppenbart att flickors och kvinnors ställning är en kärnfråga i konfrontationen mellan västliga och islamiska värderingar.

  Några tydliga, och därmed trygga, gränser mot islam kommer vi emellertid inte att kunna dra upp. Oviljan att se den politiska innebörden i de islamistiska anspråken att ideologiskt kontrollera hela bostadsområden är för stark.

  Skilda sittplaster på caféer är inte någon liten detalj, inte heller skilda avdelningar på bussar eller badtider utan en del av ett systematiskt och metodiskt arbete som islamister bedriver.

  De rättigheter som 1900-talets svenska kvinnor kämpade för och de attityder de banade vägen för, har förkastats bara för att vissa individer i vårt samhälle anser sig ha rätten införa könssegregration. Dessa individer borde inte ha någon rätt att anpassa samhället efter sina religiösa/ideologiska eller kulturella behov, men det har de. Sverige är idag långt ifrån det jämställda det en gång var.

  Om vi fortsätter att backa för dessa medeltida krav, vad blir nästa steg? Om det är obekvämt för dessa individer att åka med kvinnor i kollektivtrafiken kommer röster att höjas för könsseparerade bussar och tåg. Om det anses att flickor inte ska gå i en skola med pojkar kommer röster höjas för könsuppdelade skolor. Om det anses att ensamma kvinnor, oavsett kulturell hemvist, är det andra könet kommer röster höjas för att de ska hålla sig hemma.

  Makteliten i Sverige har tillsammans med media förändrat Sverige i grunden. Praxis i domstolar, politiska förslag och nyhetsartiklar har under så lång tid normaliserat religiöst tvång, och betraktat det som en förmildrande omständighet att konsekvenserna nu är förödande.

  Vi måste våga säga ifrån och ställa krav på förändrat förhållningssätt. Vi måste stå upp mot de maktstrukturer och medier som vill förpassa Sverige till medeltiden och vi måste göra det nu!

   

  Madeleine E Lilja Rönnquist

 • Alice Bah Kuhnke

  Av peter.lindberg den 28 mars, 2017
  0

  Tack och lov! Alice Bah Kuhnke fråntas ansvaret med arbetet mot våldsbejakande extremism, meddelar SVT Nyheter.

  Jag minns så väl när Alice Bah Kuhnke i december 2016 riktade hård kritik mot Mona Sahlins anhöriglinje för personer som var på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer.

  Det var både allvarligt och anmärkningsvärt att det fanns sådana brister, menade Bah Kuhnke då. I det hade hon såklart rätt men jag tror inte för ett ögonblick att hon själv reflekterade över sina egna allvarliga kompetensluckor i ämnet.

  Dessa uppenbarade sig emellertid i mars i år när Bah Kuhnke kritiserades hårt efter sina uttalanden i SVT om arbetet kring IS-terrorister som återvänt till Sverige.

  Bah Kuhnke gjorde rent av en pajas-insats och det var uppenbart för vem som helst att hon inte hade någon koll och att hon dessutom skyllde ifrån sig på kommuner och andra myndigheter.

  Vi andra som tänkte att om 150 terrorister är på väg till Sverige eller redan är här och att de enligt Säpos egen utsago är det största inrikespolitiska terroristhotet, så är det ju direkt livsfarligt att ha ett statsråd med de uppenbara kunskapsbristerna. Men Stefan Löfven tog det med ro och urskuldade det hela med att intervjun: ” inte blev så bra.”

  Tack och lov lämnades en KU-anmälan in där allianspartierna krävde att Bah Kuhnke skulle förklara sig. Det har hon alltså nu gjort och också fråntagits ansvaret.

  Det är viktigt att staten tar ett mycket större ansvar för IS-terrorister (vi måste sluta kalla dem för återvändare) än hittills. Regeringen kommer säkert efter denna fadäs komma med vissa nya förslag till förändring, men risken är stor att även de är otillräckliga och att det kommer krävas mycket mer.

  Men som jag sagt tidigare, såväl Miljöpartiet, som regeringen har en starkt överdriven uppfattning om MP:s betydelse och roll i svensk politik. Medan Åsa Romson gråtande sa ja till restriktivare migrationspolitik, kallade Gustav Fridolin politiken ”skit”. Och så nu Alice Bah Kuhnke.

  Ridå!

   

  Madeleine E Lilja Rönnguist

 • Polisen

  Av peter.lindberg den 3 mars, 2017
  0

  Nya varningar! Poliser får inte de utbildningar de behöver. Det kan drabba medborgarna på värsta tänkbara sätt.

  Samtliga poliser i Sverige ska varje år genomgå utbildning i bland annat: Stresshantering,polistaktik, skjutvapen/skytte, juridik, akutsjukvård, fysiska metoder. Det handlar alltså mycket om hur polisen ska agera vid vanliga ingripanden, eller vid ett terrorbrott eller en skolskjutning.

  Men…

  Till AB säger en polis i Skåne: ”Vi får inte den utbildning vi behöver – det ger sämre och räddare poliser.”

  Det finns inget annat sätt att beskriva den djupa krisen inom polisen än att tala klarspråk. Det är dags att erkänna att det vi nu ser är en svensk rättsskandal av stora mått!

  Samtidigt tittar regeringen bort.

  För mig är det här en fullkomligt oacceptabel utveckling. Svensk polis måste fungera! Vi kan inte ha rädda poliser som patrullerar våra gator och torg. Våldsbrott, det ökade terrorhotet och framväxten av parallella samhällen är exempel på de problem svensk polis ställs inför. Därtill allt vad befolkningsökningen innebär.

  Jag blir arg över att se hur riksdagsmän och andra ledande politiker fortsätter tillåta polisorganisationen och rättsväsendet falla samman. Snälla! Vi måste se till att ersätta många av våra nuvarande politiker med mera ansvarskännande samhällsföreträdare! Tänk på detta vid kommande val!

   

  Madeleine E Lilja Rönnquist