Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 4

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SD Åstorp

  Av peter.lindberg den 24 februari, 2019
  0

  Mycket intensiv dag idag för SD Åstorp. Förmiddagen inleddes med ett styrelsemöte för att fortsätta med ett KF gruppmöte inför morgondagens Kommunfullmäktige. Inte nog med det, givetvis var SD Åstorp representerade på EU föreläsningen i Malmö med Peter Lundgren, Kristina Winberg och Mette Hjermind Dencker från DF. Tack alla inblandade för en trevlig dag…🇸🇪

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 21 februari, 2019
  0

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 25/2 klockan 18:30. Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp och på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Välkomna…🇸🇪

 • Catena

  Av peter.lindberg den 31 januari, 2019
  0

  Kommunfullmäktige sammanträde 28/1-2019.

  Nedan publiceras SD-Åstorps protokollsanteckning som exemplifierar varför SD yrkade avslag på markanvisningsavtal Broby 50:2 för Catena AB.

  Detta beslut möjliggör så att kommunen får den tid som behövs för att få all grundläggande fakta. Beslutet resulterar på sikt att Åstorps kommun kan sätta sig i en mycket god förhandlingsposition med olika intressenter. För att både värna om oroliga kommuninvånare, klargörande av diverse frågetecken och tillgodose behovet av arbetstillfällen. Protokollsanteckningen kommer även finnas i berörd KF-protokoll samt på SD-Åstorps hemsida.

  Protokollsanteckning, Åstorps kommun, 28/1-2019

  God och tillgänglig markyta är något som Åstorps kommun idag har ont om. Den nya mandatperioden har inneburit flera stora beslut där stora företag nu har möjlighet att etablera sin verksamhet. Fler arbetstillfällen är alltid välkomnat till kommunen. Det ligger dock i framtiden exakt hur stor påverkning dessa företags kommunikation kommer influera kommunen.

  Markanvisningsavtal Broby 50:2 för Catena AB är ett omdiskuterat ärende. Ett avtal i sig som hade kunnat generera en slant för kommunen eller en kostnadsfri detaljplan och inte minst ett okänt antal arbetstillfällen. Kommunfullmäktige har sedan tidigare klubbat att en detaljplan ska beslutas, oavsett markanvisningsavtal eller inte. Avtalet anser en bra bit över 13 hektar mark, en inkommande detaljplan samt trafikutredning, osäkert antal arbetstillfällen och ett osäkert rådande läge.

  Ett bifall i detta ärendet skulle ge Catena förtur att köpa upp denna mark, då kommunfullmäktige väl har beslutat om detaljplanen. Catena är ett stort och seriöst företag med stor omsättning och företaget har angivit sitt intresse för Åstorp kommuns mark. För att framstå som en seriös part inkluderar detta att orosanmälningar för berörda innefattas i besluten och att osäkerheten med en icke framtagen trafikutredning samt detaljplan också berörs. Det är därför klokt och lämpligt att kommunen bearbetar sistnämnda arbetsuppgifter. Således kan en ny eventuell förhandling tas med Catena och generera arbetstillfällen när kommunfullmäktige i lugn och ro tagit beslut gällande detaljplanen. Följande skulle inte hindra något företag att etablera sig i kommunen och generera arbetstillfällen, utan förslaget skulle innebära att vid kommande förhandlingar har Åstorps kommun en större förhandlingsposition med större insikt och väldigt fördelaktig förhandlingsläge.

  Förslaget och yrkandet är inte ett avslag mot något företag eller arbetstillfällen, utan en möjlighet för Åstorps kommun att besitta så stor kunskap som möjligt och åstadkomma ett så fördelaktigt avtal som möjligt.

  Med hänsyn till ovan kommer Sverigedemokraterna Åstorp att yrka avslag för ärende 15, Markanvisningsavtal Broby 50:2 för Catena AB.

  Anton Holmberg (SD)
  Gruppledare SD-Åstorp

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 25 januari, 2019
  0

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 28 januari 2019 klockan 18:30. Handlingarna till sammanträdet och budget 2019 finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Välkomna…🇸🇪

 • Ordförandeträff

  Av peter.lindberg den 13 januari, 2019
  0

  Ordförandeträff på gång där valberedning för distrikt Skåne nomineras. Övriga ärende är det kommande EU valet samt en analys av valet 2018…🇸🇪