Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 3

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gottschalk

Kommunstyrelsen (SD) i Åstorp

maria.gottschalk@sd.se

 • Kommunfullmäktige

  Av peter.lindberg den 25 november, 2018
  0

  Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen den 26 november 2018 klockan 18:30. Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Välkomna…🇸🇪

 • Spetsutbildning

  Av peter.lindberg den 22 november, 2018
  0

  Sverigevänner, Under föregående helg deltog två representanter ifrån SD-Åstorp under Sverigedemokraternas Spetsutbildning i Västerås. Utbildningen berörde bl.a. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare, kommunens arbete, SKL och mycket mer

 • Sverigevänner

  Av peter.lindberg den 9 november, 2018
  0

  Sverigevänner, valet 2018 kan endast beskrivas som något otroligt och utöver det vanliga. Den energi, glädje, gemenskap, bemötandet av kommuninvånare och engagemang var en stor motivation för oss Sverigedemokrater, parallellt med det enorma behov av en förändring. På riktigt!

   

  Under både valrörelsen samt efter valet var det följdriktig för oss att samtala med moderaterna (M) i Åstorp. SD har alltid varit tydliga att vi kan samtala med samtliga parter och vi sträckte ut en hand till flera partier. Det bjöds in till samtal och valresultatet resulterade i 9 mandat till SD och 6 till M. Följande resultat innebar att vi tillsammans inte hade en egen majoritet och behövde ett mandat till. De tillfälliga koalitionerna var S, C och KD med sina 13 mandat och V med ett. Glädjande finns det likheter mellan oss och M men, givetvis, även påtagliga skillnader. Under samtalens gång nämndes det, vid upprepade tillfällen, att för att vi skulle få en möjlighet till majoritet behövdes en plats skänkas till liberalerna (L) i kommunstyrelsen. SD´s KF-grupp beslutade tidigt att med liberalernas Sverigefientliga politik kan SD inte ingå i ett sådant samarbete och av den orsaken lämnade SD detta besked tidigt i samtalen med M. Emellertid beräknades tyvärr inte detta beslut in hos M, under samtalen, och fortsatte på en väldigt snarlik linje. Analogt med detta skulle det inte finnas en garant för oss att besitta en majoritet med Sverigevänliga och konservativa värderingar. Att SD skulle besitta några ordförandeposter tillsammans med M och L men inte ha en majoritet och en hundraprocentig säkerhet att vår Sverigevänliga politik skulle få gehör, resulterade i att vi inte kan ingå i ett sådant samarbete. Detta blev KF-gruppens beslut och som presenterades till M och detta möte blev ganska ansträngt men avslutades i relativ god anda. Sverigedemokraterna var tydliga med att där vi delar samma uppfattning har vi inga större problem att bifalla.

   

  Det tog inte lång tid efter samtalen som markanta händelser samt avhopp inträffade och den politiska kartan ritades om. Kristdemokraterna (KD) lämnade koalitionen med S och C för att bilda Åstorps Alliansen med M och L. Vi i Sverigedemokraterna sträckte därmed snabbt ut en hand igen till både M och KD i försök att bilda en konservativ majoritet i Åstorps kommun. Tyvärr fick SD, igen, nobben och svaret att KD inte kan samarbeta med oss. Resultatet blev därmed att kommunen nu har tre block och att Åstorps Alliansen valde att gå i opposition och säkra ett fortsatt socialistiskt styre. De tre block är idag ett socialistiskt block med socialdemokraterna, centern och vänstern, Åstorps Alliansen och Sverigedemokraterna. Då Åstorps Alliansen besitter lika många mandat som SD utmanade de oss på flera ordförandeposter. Det första kommunfullmäktigesammanträdet resulterade i en variant av en Decemberöverenskommelsen 2.0 där Åstorps Alliansen fick ett tillräckligt stort stöd för att frånta oss 2:e vice ordförandeposten i KF-presidium samt oppositionrådsposten. Av orsaken att de fick aktivt stöd ifrån socialistblocket och kunde därmed isolera SD ifrån allt inflytande. På det första kommunfullmäktige tog det inte lång tid innan L presenterade en motion där de önskar att bygga nya lägenheter för endast våra nyanlända för så kallad ökad integration… Kommer moderaterna och KD att lämna sina konservativa värderingar och träda åt vänster, till liberalismen för att rädda deras nya allians?

   

  I samråd och parallellt med samtliga händelser ovan har Sverigedemokraterna samtalat med olika parter, vänt och vridit på samtliga möjligheter för att få en förändring. På riktigt. Med facit i hand står det klart att det endast finns en riktig konservativ och Sverigevänlig opposition i form av SD i Åstorps kommun!

   

  Sverigevänner, med Ert stöd har vi nu intagit en extremt stark position som både den riktiga oppositionen och som en absolut vågmästare! Inget kan passera oss om inte denna så kallade Decemberöverenskommelse 2.0 gör upp politiken dessförinnan. Tyvärr kan man endast konstatera att kommunens invånare blir blåsta då det är valresultatets förlorare som kämpar om makten!

   

  Av den orsaken kommer Sverigedemokraterna axla det ansvar som 31% av kommunens invånare har givit oss och vi är INTE skyldiga något eller några partier något.

  Vår skyldighet ligger hos våra väljare och att driva en Sverigevänlig politik!

  Sverigedemokraterna i Åstorp

 • Ksau 2018-11-07 i korthet:

  Av peter.lindberg den 8 november, 2018
  0

  SD´s motion ”avskaffa avgiften för trygghetslarm” bifölls inte av S och C. Jag borde begärt votering, men detta självklara föll bort med den kassa förklaring att vi aldrig tidigare voterat i au, vilket inte är en godtagbar ursäkt, men tar det på mig. Vet därav inte hur M ställer sig i frågan vidare i KF.
  Eget bifall till motionen, samt reserverat oss!

  Motion ifrån Eddie Ek: Dags att säkerställa nykterhet och körkortsbehörighet i trafiken” hos våra anställda.
  SD yrkade på återremiss av anledning att Fredrik Angeldorff svar på motionen var väldigt intetsägande och egentligen bara konstaterade att vi inte utför det motionen efterfrågade.
  Körkort kommer vi dock aldrig att kunna kontrollera, men införskaffan av alkolås osv är på gång, och även om vi har fått denna information i annat ärende, förtäljdes det inte av Fredriks svar i detta egna ärende.
  Vårt återremissyrkande bifölls!

  Medborgarförslag om kommunala minireningsverk slutade dock med en votering där S och C biföll tjänsteskrivelse, yttrande samt svarsbrev på detta. M yrkade på avslag, SD x 2 avstod i beslutet för att återkomma med ställningstagande i Kommunstyrelsen.
  Som notering i ärendet, idag finns i området ca 100 befintliga fastigheter, och finns i plan ytterligare 39.
  Troligtvis kommer NSVA att bjudas in att hålla information, och förhoppningsvis även representant ifrån ”motsatt” sida.

  Begäran om plantillstånd över makadamområdet plockades ur dagens föredragningslista, så protokollfördes inte. Dock efterfrågade jag, vilket jag uppfattades gick bra in, ett vidareomfattat informationstillfälle riktat så väl åt politiker, men även inbjudan till våra invånare för medborgardialog, och detta i ett så tidigt stadie som möjligt, för att få med alla i så stor utsträckning som möjligt redan från början.
  Många har väntat på att arbete ska komma igång här, och många kommer att ha frågor och säkerligen bra synpunkter och förslag att komma med.

  Gratis kollektivtrafik 75+
  S och C kunde inte ställa sig bakom detta under rådande ekonomisk situation i kommunen. Vi i SD yrkade bifall till gratis kollektivtrafik inom kommunen för 75+, vilket innebär en kostnad på ca 800.000/år.
  Jag framförde stor tyngd i synpunkter ang att vi som kommun borde kunna påverka Skånetrafiken för subventionerade resor får våra äldre även utanför kommunen, vilket inte finns idag.
  Efter votering avgjorde ordförande att inte bifalla gratis resor, mot två bifallsröster från SD samt avstående från M.

  Mindre mark kommer att säljas, till nyetablerat företag, belägen på södra industriområdet. Lite frågor runt detta företag, Åstorps Bilskrot AB, hur det egentligen kommer att utvecklas med just denna verksamhet i detta område. Eniga för försäljning.
  Jag ställde även en fråga ang ”att inom två år måste fastigheten bebyggas”, vilket står med vid varje försäljning, men just vad som egentligen räknas som bebyggelse?? Inget svar just idag, men en fråga för framtiden…då ju faktiskt även en liten bod är bebyggelse.

  Närvarande: Ronny (S), Lars-Erik (C), Maria (SD), Janne (SD), Roger (M), Lena Mårtensson, Susanne Cardell och Anders Aronsson

  Maria Gottschalk (SD)

 • Stickcafé i Hyllinge

  Av peter.lindberg den 8 november, 2018
  0

  Datum: 12 november
  Tid: 17:45 – 20:00
  Plats: Hyllinge bibliotek, Ågatan 20, 265 03 Hyllinge
  Biljettinformation: Gratis
  Arrangeras av: Åstorps kommun bildningsförvaltningen.

  Välkommen på stickcafé där vi gemensamt stickar och virkar. Både för dig som är nybörjare eller redan kan. Start måndagen den 17 september med fortsättning på måndagar under hösten.