Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 131

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lindberg

Ordförande i SD Åstorp

peter.lindberg@sd.se

 

Skicka e-post till oss:
astorp@sd.se

 

 

 

 

Anton Holmberg

Gruppledare i SD Åstorp

anton.holmberg@sd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 • VI BEHÖVER EN BÄTTRE ORGANISATION

  Av Admin den 11 januari, 2009
  0
  0

  Till kommunfullmäktige

  I Åstorp

  Men önskvärd tydlighet framgår efterhand bristerna i nuvarande organisation. Det mest slående är effekterna av Medborgarnämnden och Vård o Omsorgsnämnden. Vår tro är att ingen utvärdering i världen kan bortförklara de brister som fanns inbyggda från början. Vad som behövs nu är åtgärder inte fler EU – projekt och årslånga dyra utredningar.

  I korthet bygger nuvarande organisation på att en instans (Medb.n) beslutar en åtgärd, t ex en vårdplacering, ärendet går därmed till nästa instans (VoO) för åtgärd och – finansiering.

  Är det någon som vidare undrar över de stora underskotten i VoO-nämnden?

  Vi är inte främmande för att förändringsbehovet diskuteras, internt, i de andra partierna. Det bör utvecklas till en allmänpolitisk debatt om åtgärdsbehoven. Därmed har man också i stort klarat av den utvärdering det talats mycket om.

  SD vill därför konkret och klart föreslå fullmäktige att besluta följande

  Att.: Avveckla Medborgarnämnden och Vård o Omsorgsnämnden

  Att.: I dess ställe införa en nämnd, vilket vi i brist på bättre, här kallar Socialnämnden. Denna nämnd övertar samtliga funktioner från de båda avvecklade nämnderna.

  Samt att.: För den besparing som förhoppningsvis görs inrätta en Kultur –Fritidsnämnd.

  Åstorp den 11 januari 2009

  Tony Wiklander / Peter Lindberg / Monika Freij

 • Sverigedemokraterna inbjuder S till debatt

  Av Admin den 21 augusti, 2008
  0
  0

  Till Socialdemokraterna i Åstorp

  Inbjudan till debatt om svensk invandringspolitik

  Vi undertecknade har under senare tid noterat Socialdemokraternas vilja att ta debatten med oss rörande den kontroversiella frågan om svensk invandringspolitik.
  Debatten kommer således att omfatta såväl kommunens som riksdagspolitiken.
  Därför föreslår vi följande ordning:

  1. Tidpunkt någon gång under hösten (oktober-november)
  2. Partierna utser vardera två debattörer
  3. Moderator/debattledare utses gemensamt
  4. Partierna delar kostnader för lokalhyra etc

  Utan att vidare detaljera inbjudan enligt ovan avvaktar vi därför Ert svar vilket
  vi vore tacksamma att få senast 15 juni 2008.

  Åstorp den 16 maj 2008
  För sverigedemokraterna i Åstorp

  Med vänliga hälsning

  Tony Wiklander
  Monika freij
  Peter Lindberg

  Svaret från Socialdemokraterna blev så här

  Åstorp 080617

  Till
  Sverigedemokraterna i Åstorp

  Vi tackar för inbjudan till debatt om svenska invandringspolitik och som ni mycket riktigt påpekar så är det en rikspolitisk fråga.
  Vi anser inte att vi har möjlighet att på ett riktigt sätt debattera rikspolitiska frågor. Det är ju också ett faktum att det på senare tid förekommit en hel del debatter med Jimmie Åkesson er partiledare.
  Invandringspolitikens inverkan på det kommunala planet har vi många möjligheter att diskutera i kommunfullmäktige.
  Så vi vill på det sätt vänligen avböja er invit till debatt i denna fråga.

  Med vänlig hälsning

  Reino Persson
  Åstorps Arbetarekommun

 • Torparedagarna

  Av Admin den 26 juni, 2008
  0
  0

  Helgen den 28-29/6 kommer vi från SD-Åstorp att finnas på torparedagarna mellan 10-18.
  Är du sugen på att föra en dialog med din lokala politiker eller helt enkelt bara köpa en lott.
  Där du kan vinna fina priser.

  Välkommen!

 • I måndags hade vi kommunf

  Av Admin den 31 maj, 2008
  0
  0

  I måndags hade vi kommunfullmäktige möte där två av våra motioner skulle upp på behandling.Den första motionen var angående kommunal folkomröstning om flyktingmottagande.Där vi även hade inbjudit åstorps invånare genom en insändare i lokaltidningen.

 • Till Medborgarnämndens ordförande

  Av Admin den 11 november, 2007
  0
  0

  Åstorp den 7 november 2007

  MISSBRUK AV HEMLIGSTÄMPELN

  Efter senaste sammanträdet i Medborgarnämnden har det kommit till vår kännedom att två skrivelser, undertecknade Jan Nilsson och Gunilla Karlsson, under en tid varit hemligstämplade.

  Skrivelserna är ställda till generaldirektören för Migrationsverket samt till ministrarna för Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhets-departementet.

  Att jag nu bifogar båda handlingarna beror på att våra representanter/ledamöter i Medborgarnämnden ställde befogade frågor vilka ifrågasatte sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar. Dessa frågor ledde till att hemligstämpeln omgående upphävdes!

  Jag anhåller därför om fullmäktiges tillstånd att till Medborgarnämndens ordförande få ställa följande frågor:

  1) Vad föranledde sekretessbeslutet rörande nämnda handlingar ?

  ( med hänvisning till lagtext)

  2) Vad föranledde upphävandet av sekretessbeslutet vid nämndens sammanträde?

  3) Hur mycket har till Åstorps kommun av Migrationsverket utbetalats för de fyra asylsökande barnens omhändertagande ?

  4) Hur mycket har inte utbetalats i samma ärende ?

  5) Den 29 oktober antog en majoritet i KF ett avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 120 asylsökande. Är det Migrationsverk vars ”förfarande upprör ledningen i Åstorps kommun” ej inblandat/berört av denna kommande verksamhet?

  6) Borde inte dessa, då hemligstämplade, handlingar ang den ekonomiska konflikten mellan parterna ha delgivits KF s ledamöter före beslut om nytt avtal ?

  7) Eller var det rent ut sagt så att det var just den informationen som den ”upprörda kommunledningen” inte ville att ledamöter, media och allmänhet skulle ha ?

  Tony Wiklander

  Sverigedemokraterna

  Läs även HDs artikel efter SD avslöjande.

  http://hd.se/astorp/2007/11/09/kommunen-riskerar/