Sverigedemokraterna i Åstorp | Sverigedemokraterna i Åstorp | Sida 109

Sverigedemokraterna Åstorp

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Åstorp

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

 • Genmäle till Mats

  Av Admin den 5 april, 2007
  0
  0

  Genmäle till Mats Kroon ¾-07 i HD

  DEN SOM LJUGER BÖR HA GOTT MINNE…..

  När Mats Kroon vill slingra sig ur sin del av ansvaret för den uppkomna miljöskandalen med bullervallarna i Åstorp väljer han att angripa mig och SD.

  I Helsingborgs Dagblad.

  När frågan om det direkt lögnaktiga beteendet ifrån kommunledningen av mig tagits upp i kommunstyrelsen, vid visionsdagar och i fullmäktige har Mats och övriga moderater varit helt tysta. Varför ?

  Jo, så här ligger det till med denna snaskiga historia: I höstas begärde jag, under kommunstyrelsens sammanträde, svar av vår närvarande tekniske chef ”huruvida han hade konsulterat någon politiker vid detta bord före undertecknande av avtal med Jordförbättringar AB”. Hans svar blev entydigt nej. För att vara helt säker omformulerade jag frågan något men med samma syfte. Fortfarande nekande svar.

  I det ögonblicket hade Du Mats den första möjligheten att direkt ingripa och avslöja sanningen. D v s att ni, i ”kollektivet”/arbetsutskottet, hade beslutat godkänna avtalet den 24 maj 2006.

  Tjänstemannen ljög således på Era vägnar ! Allt medan Ni fem sitter i samma rum helt tysta…..

  Denna fars fullföljs sedan i fullmäktige där Jan Nilsson direkt förnekar varje inblandning av arbetsutskottet i ”denna myndighetsutövning”.

  Därefter har Du, och dina au-kollegor, haft ett halvt år på sig att visa lite karlatag och tillstå bluffen.

  När tekniske chefen till slut tog bladet från munnen den 2 februari inför 65 vittnen på Visionsdagarna sprack hela bubblan. Han säger nämnligen ordagrant: ” Den 24 maj gick jag till kommunstyrelsens arbetsutskott där dom beslutade att godkänna avtalet. Ett sådant beslut skulle jag aldrig tagit ensam”

  Själv blev jag rasande ställd inför vetskapen att hela politiska ledningen ljugit mig, och alla andra ovetande, rakt upp i ansiktet.

  Jan Nilsson´s omedelbara reaktion den dagen var att” ja, visst tog vi beslut, men det protokollfördes inte.”

  Allt fler frågar sig sedan dess varför ett beslut om miljoner inte ens anses värt att delge kommunstyrelsen, eller ens protokollföras.

  Mats Kroon, när Du nu vill lägga dimridåer över Din egen roll i detta och återgå i någon sorts oppositionsroll och t o m vill samla partierna till överläggningar så är det faktiskt en väsentlig sak som fattas. Det heter trovärdighet. Och trettio år som fritidspolitiker har lärt mig att om man mister denna fundamentala

  grund för sitt uppdrag så är man förbrukad.

  Du anklagar mig/SD för att vilja ”komma åt oss förtroendevalda i KS au”.

  Jag tillstår gärna att det är sant att vi vill komma åt alla politiker som gömmer sig bakom lögner för att skydda sig själv och likasinnade. Och därmed även Dig och Dina au- kollegor. Vi vill helt enkelt att dom avgår. Oavsett vilka titlar dom undertecknar sina insändare med.

  Med vänlig hälsning

  Åstorp den 4 april 2007

  Tony Wiklander

  Fritidspolitiker

  Sverigedemokraterna

 • Skattesmäll i Åstorp?

  Av Admin den 31 januari, 2007
  1
  0

  I november 2006 ställde vi några frågor i en insändare i HD med anledning av kommunalrådet Jan Nilssons svar på en enkel fråga, som ställts i fullmäktige, om de stinkande bullervallarna i Hyllinge. är för simpel för kommunal¬rådet att bevärdiga sig med.
  Den senaste turen om Svensk Jordförbättring är, att tippen inne i Åstorp har sålts och därmed anser sig Svensk Jordförbättring inte längre ha med dennadeponeringsplats att göra.
  Har kommunen begärt skingringsförbud för Svensk Jordförbättrings och dess ägares tillgångar?

  En överslagsberäkning, gjord av två oberoende personer, pekar på en kostnad för borttransport och destruktion av massorna på cirka 20 – 25 miljoner kronor. Denna beräkning förutsätter dock, att NSR kan ta emot de förgiftade massorna vilket inte är helt säkert, eftersom provtagning visar ett pH värde upp till 13.
  Detta höga värde kan troligen inte ha åstadkommits enbart av natriumsulfaten, vars pH värde torde ligga runt 7 – 8. Alltså kan det finnas främmande ämnen i massorna.
  Så tillkommer saneringskostnader för de förgiftade markområdena i Hyllinge och Åstorp så att barn, vuxna och hundar utan att bli sjuka kan använda marken som det är tänkt. Hur många miljoner?
  Givetvis anser vi, att de privatpersoner, som började köpa hem material från Svensk Jordförbättring själva skall stå för borttransport, deponering och sanering av sina områden.
  Vi återkommer till kärnfrågan: vem skall betala kalaset? Svaret på frågan
  hänger samman med om det är fråga om grova tjänstefel av kommunens
  tjänstemän? Då bör ansvar utkrävas.
  Är det politikerna, i första hand kommunstyrelsens arbetsutskott, som bär ansvaret?
  Då anser vi, att det inte räcker med att ta ett politiskt ansvar utan här skall även ett ekonomiskt ansvar utkrävas.
  Om kommunen skall betala vad tjänstemän och politiker ställt till med kommer det inte att räcka med en skatthöjning på 1 krona, vilken ger 19 miljoner.
  En skrämmande framtid för Åstorps skattebetalare.

  Åstorp den 31 januari 2007

 • ” AB jordförbättringar” upp i rök och dimma.

  Av Admin den 26 januari, 2007
  0
  0

  På förekommen anledning vill undertecknad få klarhet situationen med, troligen, Åstorps kommun största miljöskandal i modern tid.

  Historik: Sedan jag fått kännedom om att kommunen var tydligt och varnad för att göra överenskommelser med rubricerade företag, t o m av kommunfullmäktiges ordförande.
  Begärde jag under hösten 2006 i kommunstyrelsen information om prognos ang situationen med avtal om bullervallar. Svaren var att avtalsbrott begåtts av företaget men att situationen var under kontroll.
  Noteras kan att moderaterna var påtagligt passiva i debatten genom att lamt beklaga utvecklingen.

  I en frågestund som avhölls mellan mig och KS-ordföranden under hösten 2006 (augusti ?) framgår att jag dels sökte förslag till åtgärder emot en uppseglande miljöskandal dels ställde frågor omkring processen emellan kommunen och nämnda företag.
  Den väsentliga frågan jag ställde var dock var ansvaret i kommunen ligger om detta företag skulle försvinna av en eller annan anledning.

  På dessa frågor gavs svaret i sammanfattning att åtgärder nu vidtages samt att hela processen var ett tjänstemannaärende på delegation. Således ingen politiker inblandad.
  Jag återkommer därför till kommunfullmäktige med anhållan om att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande fråga:

  Med tanke på att “ab jordförbättringar” nu förefaller att ha försvunnit är min enkla fråga.
  Vem i kommunledningen tar det ekonomiska och politiska ansvaret i det läge som uppstått ?

 • Fråga till kommunstyrelsen

  Av Admin den 24 oktober, 2006
  0
  0

  Åstorp den 24 oktober 2006

  SÄKERHETSKONTROLLER VID NYANSTÄLLNINGAR ?

  Erhöll uppgifter från media angående en tidigare dömd politiker.
  På förekommen anledning vill jag därför ha följande frågor besvarade av den/de ansvariga för Åstorps policy vid nyanställning.

  a) Hur sker vandelskontroll i samband med rekrytering och nyanställning vid t ex Åstorps sociala sektor ?

  b) Görs, i tveksamma fall, kontroller med rikspolisens belastningsregister ?

  c) görs identitetskontroller ?

 • Valet

  Av Admin den 3 oktober, 2006
  0
  0

  För första gången i historien ställde Sverigedemokraterna upp i kommunvalet i Åstorp.
  Resultatet väntade inte på sig. Med 9,23 % eller ca 700 röster är vi kommunens tredje största parti med 3 mandat.
  Och med det vill vi tacka alla som gav sitt stöd.