NEJ TACK TILL UTVISNINGSANSTALT I ÅSTORP | Sverigedemokraterna i Åstorp

NEJ TACK TILL UTVISNINGSANSTALT I ÅSTORP

Reservation
Ärende nr 10 KS 20090902
Detaljplan för Bulten 2

Sverigedemokraterna reserverar sig emot antagande av rubricerade detaljplan.

”Allmänheten bryr sig inte”:

Under en längre tid har vi bett att få en klar lagtolkning av vad som avses med
enkel planförfarande. I synnerhet som kommunledningen vill delegera så att
kommunfullmäktiges roll och insyn minskar.
Man kan inte utesluta misstankan att det var just detta ärende som låg till
grunden för dessa tankar.B la grundar vi den uppfattningen på ärendehandlingen
som framgår ”Detaljplanen hanteras med enkel planförförförande, då planen
har begränsat allmänt intresse och är förenlig med kommunens översiktsplan”

Allmänheten torde knappast blivigt tillfrågad om sitt intresse.

Fångvår ”light”:
Asylmissbruket och den illegala invandringen har lett till att myndigheterna tappat all kontrollöver immigrationsutvecklingen. Våra närmast och obefintliga gränskontroller medför att man famlar i luften vid varje försök att beskriva hur många som vistas i landet utan legitmitet och, i många fall, med falska identiteter. Ibland lyckas man gripa några få i dessa ökande skaror.
För att åtminstone visa sig ha någon kontroll behöver man, till stora kostnade, skapa anstalter som skall garantera att en utvisning kan realiseras.
Dessa ansalter, vilka går under benämningen ”förvarsanläggningar” är en sorts
fängelse ”light”. Betoningenligger inte på säkerhet utan på t ex ” att de förvarsantagna inte utsätts för risker som kan påverka hälsa och säkerhet”samt” utemiljön skall ha en tilltalande utformning med grönska och utrymme för både aktivitet och vila”

Följder vi hoppas slippa se:
Ett antal exempel från örkelljunga visar att aktiviteten inte saknas då i form av
rymningar från ”förvaret” oftast med våldsamheter med i bilden.Någon omsorg om
Åstorpsborna inför de risker som är påtagliga inför anstaltens etablering har vi
inte kunnat förmärka.
Med internationell förebild har den råa kriminalitet som numera gäller även i vårt
land medfört att vi inte kan utesluta vare sig våldsamma fritagningsförsök
eller gisslandrama.