Motion om uppföljning av genomförandet av motioner | Sverigedemokraterna i Åstorp

Motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Idag får vi som fullmäktigelerdamöter rapportering om hur inlämnade motioner bereds fram tills beslut i kommunfullmäktige.

Vad som däremot saknas är en uppföljning av beviljade motioner. Det är viktigt som beslutsfattare och för den kommunala demokratin att beslutade motioner verkligen genomförs och följs upp.

 

Med anledning av detta så föreslår vi följande:

Att en uppföljningsrutin upprättas så att alla bifallna motioner i kommunfullmäktige följs upp av en återrapportering till kommunfullmäktige om hur de har genomförts.

Att återrapporteringen sker minst en gång per år och innehåller alla bifallna motioner som ännu inte har blivit fullständigt genomförda.

 

För Sverigedemokraterna

 

_____________________                                                                                         _____________________

Marcus Möller                                                                                                                               Eddie Ek