Motion – Dags för plan mot våldsbejakande extremism | Sverigedemokraterna i Åstorp

Motion – Dags för plan mot våldsbejakande extremism

Motion – Dags för plan mot våldsbejakande extremism

 

Åstorps kommun har planer och policys på väldigt många områden, men trots detta så saknas en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Den våldbejekande extremismen breder ut sig i ett alltmer polariserat samhälle och hotar demokratiska värderingar som  utgör grunden för demokratin.

Flera dåd runt om i Europa har haft en direkt koppling till dessa grupperingar och det finns egentligen inget som säger att någon i vår kommun idag inte delar värderingar med dessa grupper, eller att det finns ungdomar som i framtiden kan påverkas av deras propaganda.

 

Därför krävs det en plan för att upptäcka och stävja dessa tendenser i god tid för såväl vårt samhälles skull men även för det enskilda individen.

Det är viktigt för oss förtroendevalda att stärka medvetenheten om demokratin och värna den mot våldsbejakande höger, vänster och islamistisk extremism.

 

 

Med bakgrund av detta så yrkar vi följande:

Att en handlingsplan mot våldsbejakande extremism tas fram.

 

För Sverigedemokraterna

 

____________________                                                                                           _____________________

Eddie Ek                                                                                                                                         Marcus Möller