Motion-Avskaffa avgiften för trygghetslarm | Sverigedemokraterna i Åstorp

Motion-Avskaffa avgiften för trygghetslarm

Vi i Sverigedemokraterna tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar respekt och erkännande ifrån samhället för deras insatser.

Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har väldigt låg inkomst. Många äldre avstår idag trygghetslarm av ekonomiska skäl. Vi ser det därför som en självklarhet att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda trygghetslarm till samtliga individer som har ett behov av trygghetslarm i vård och omsorgssyfte.

Efter att de administrativa kostnaderna räknats av på intäkterna från trygghetslarmen brukar det inte vara någon betydande inkomstkälla för kommunen men det är ofta en stor, och betydande summa för den enskilda personen med låg inkomst som avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl och därmed inte får samma möjlighet att fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Vid avskaffandet av månadsavgiften kommer ansökningarna av trygghetslarm troligtvis att öka. Det är därför viktigt att behovsprövningen av trygghetslarm består. Antalet beviljade ansökningar av trygghetslarm kommer då att motsvara det verkliga behovet i kommunen.
Sverigedemokraterna i Åstorp yrkar därför:

Att månadsavgiften helt avskaffas för dem som blivit beviljad trygghetslarm i Åstorp kommun.

 

Peter Lindberg (SD)