Midvintersveket | Sverigedemokraterna i Åstorp

Midvintersveket

Midvintersveket

Av Henrik Fridlund

Tredjedag jul år 2014 blev en skammens och förlustens dag för Sverige och demokratien. En brokig samling klasspartier gick ut och deklarerade att majoritetsstyrets tid var förbi, samt, minst lika förkrossande, att extravalet den 22:a mars ej blir av. Anledningen att stryka extravalet är smärtsamt uppenbar: folkviljan skrämmer. Allt pekar på de etablerade sakfrågepartiernas konstanta nedgång och vår gemenskapens och trygghetens folkrörelses stadiga uppgång. Folkviljan, hela kärnan i demokratien, har blivit ett besvärande moment som hindrar vissas karriär och när opinionsmätningar pekar åt ”fel” håll då känns det tryggast att ej hålla allmänt val.

Men jag förtvivlar ej. På kort sikt är smärtan övervägande, men i det långa loppet är de sanna demokraterna vinnarna. Vi som håller fast vid de gamla och beprövade principerna om en man en röst, att alla röster har samma tyngd oavsett adress och att all makt utgår från folket. Kalla oss konservativa.

Det är min fasta övertygelse att folkstyret skall segra och bestå i vårt urgamla, vackra och fria Manhem.