Lösning på psyko-sociala problem | Sverigedemokraterna i Åstorp

Lösning på psyko-sociala problem

 

Till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare i

Åstorps kommun

Diskussioner och handläggning om psykisk ohälsa har redan nått långt bortom anständighetens gräns. För att i framtiden förhindra en upprepning av dagens vinklade debatt föreslår vi, att kommunstyrelsens sammanträden görs offentliga för allmänhet och press. Ett sådant beslut borde kunna fattas av behöriga beslutfattare , så att beslutet skulle gälla från och med den 1 augusti 2013.

Vi förutsätter, att samtiga berörda snarast genom kommunledningskontorets försorg får ta del av vårt förslag.

 

För Sverigedemokraterna i Åstorp den 19 juni 2013

 

Rolf Ottosson                              Gunilla Schmidt

Ers. i kommunstyrelsen               Ord. ledamot i kommunfullmäktige