Kultur-Sörens blogg | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kultur-Sörens blogg

RO/14024

Kommentar till Kultur-Sörens  blogg den 23 januari 2014

Dra i nödbromsen

Självklart att det är tjänstemännen som tar över makten i kommunerna. Det verkar, som om politikerna av en del tjänstemän betraktas som något ”de fått för sina synders skull” och att politikerna inte förstår vad tjänstemännen på sin höga nivå sysslar med och beslutar, De, dvs. politikerna, skall bara effektuera tjänstemännens beslut.
Detta är mer än beklämmande! Det är ynkligt!
I vissa kommuner såsom Åstorp t.ex., får en politiker inte ta direktkontakt med en tjänsteman utan politikern måste söka tillstånd hos en enhetschef,
På ren och klar svenska: sådana politiker och tjänstemän har vi ingen användning av!

Rolf Ottosson

 

Läs Kultur-Sörens artikel här:

http://hd.se/kultur/blogg/2014/01/23/dra-i-nodbromsen/