Konsekvenser kring skolflytt klara | Sverigedemokraterna i Åstorp

Konsekvenser kring skolflytt klara

Nu är konsekvansanalysen klar för omorganisationen av skolan.

Kostnader på upp till 300 miljoner i investeringar har räknats

fram men fler analyser kan göras.

Värt att notera är att inget av de alternativ som analyserats

har räknat Haganässkolan som en lågstadieskola med F-3

vilket personal, föräldrar och SD protesterade mot i höstas.

Läs mer:

http://hd.se/astorp/2013/03/01/konsekvenser-kring-skolflytt-klara/