Kommunstyrelsen 4/3 | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunstyrelsen 4/3

Under kommunstyrelsemötet så diskuterades bland annat en redovisning av projektet kamelryggen. Ett projekt som har fördyrats med nästan 9 miljoner kronor. I detta fall ville man att vi i kommunstyrelsen skulle godkänna redan utbetalda 2.8 miljoner kronor. Detta var vi i Sverigedemokraterna mycket kritiska till, och eftersom vi inte fick svar på vem som hade betalat ut dessa medel utan godkännande av kommunfullmäktige så valde vi att inte delta i beslutet. Vi ser väldigt allvarligt på att majoriteten väljer att genomföra ett projekt utan godkännande av kommunfullmäktige. Senare diskuterades även en beredskapsplan för om eventuella kriser skulle uppkomma i kommunen. I planen skrev man om en krisledningsnämnd som inte har funnits i Åstorps kommun sedan ett par mandatperioder bak i tiden, därför ville vi i Sverigedemokraterna återremittera ärendet, för att man antingen skulle välja en krisledningsnämnd först, eller stryka meningarna om den i planen.

 

Eddie Ek (SD)