Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunstyrelsen

Igår på kommunstyrelsen så tog man inriktningsbeslut för budgeten 2019. Nedan har ni vårt förslag som tyvärr röstades ner.

Trygghet i det offentliga rummet
– Ingen i Åstorps kommun ska känna sig otrygg att vistas ute på gator och torg, därför bör olika former av trygghetsskapande åtgärder prioriteras.

En kunskapsinriktad skola för framtiden
– Vi måste vända utvecklingen och få goda kunskapsresultat i skolan igen, samtidigt som en långsiktig plan för skolutbyggnader bör ske för en trivsam och lärande miljö. I en trivsam om lärande miljö så är det nolltolerans mot mobbning och andra störningar på skolan och i klassrummet.

En värdig och trygg ålderdom
– Efter ett livs hårt arbetande så är det inskrivet i samhällskontraktet att man ska få en respektabel ålderdom, där man möts med respekt och värdighet. Samtidigt som vi ska ta väl hand om de äldre i dagens samhälle så skall vi förbereda oss på vilka krav framtida generationer kommer ställa när de når ålderns höst.

Migration
– Vi måste få bort bidragsberoendet från nyanlända genom att ställa fler krav på eget lärande, anpassning till svenska värderingar och normer samt egen väg till försörjning, samtidigt som kommunen måste vara förberedd på att vara hjälpsamma vid återvandring.

Folkhälsa
– Det finns många vägar för att nå en förbättrad folkhälsa i kommunen, men det kan nås genom att man bland annat fortsatt gör satsningar på föreningslivet i kommunen, ser vikten med kostfrågor och utvecklar motionsspår och ger möjligheter för spontanträning.

Digitalisering
– Digitalisera Åstorps kommun för en bättre och effektivare service mot kommuninvånarna, samtidigt som det ger ett effektivare arbete inom förvaltningarna.

Arbetsmarknad
– Påbörja arbetet med Trelleborgsmodellen för att hitta rätt sätt att hjälpa/ställa krav på våra klienter som söker eller går på försörjningsstöd. Att få en egen försörjning skall vara prio ett.

Ortsutveckling
– Utveckla samtliga orter i kommunen genom att hitta/skapa mötesplatser, samt lyfta fram kulturarvet inom vår kommun.