Kommunfullmäktige i maj | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige i maj

Gårdagen bestod av majmånads kommunfullmäktige och med en mindre dagordning. Dock var det 3 st motioner som skulle debatteras.

Först ut var en SD-motion från en annan kommun gällande narkotikahundar. Denna problematik är stor och till råga på allt har även föräldrar samt personal begärt krafttag mot den rådande situationen. Utan resultat och beklagligt är det även att det var endast SD som ställde sig bakom denna motion.

Nästa motion var även inlämnad av SD och var en variation från den motion som bifölls i Staffanstorp gällande ”Staffanstorps modellen”. En kommun har en skyldighet att ge tak över huvudet och således innebär denna motion att de nyanlända som kommer till kommunen får bo i husvagnar. Precis som det lyckade fallet i Staffanstorp! Sorgligt, med hänsyn till regeringen samt sina två stödhjul liberalerna och centerpartiet, är anhöriginvandringen en stor nalkande orosfaktor! Därmed vore det lägligt att ha denna åtgärd, i form av motionen, för att mota olle i grind. Tyvärr, Sverigevänner, var det återigen endast SD som yrkade bifall till denna motion. Det är uppseendeväckande att denna motion kan passera i Staffanstorp och få stöd av fler partier än i Åstorps kommun…

Sverigevänner, nästa motion var inlämnad av liberalerna och motionen citeras: ”Bygg lägenheter för våra nyanlända som ett led i en ökad integration”.

Jag instämmer Sverigevänner, man häpnar verkligen!!!
Är det inte iögonfallande att man så lättvindigt kan peka ut en enda grupp människor? Trots detta negligerar man totalt all tanke på kostnader, etik och moral eller våra befintliga kösystem. Dock vet vi vem som skulle betala dessa lägenheter Sverigevänner, Ni skattebetalarna! Inte minst skulle våra unga som söker en första lägenhet eller de som redan står i kö hamna längst ner igen på listan! Likabehandling? Inte för fem öre!
Tyvärr blir det inte bättre Sverigevänner. Trots tappra försök från Sverigedemokraterna Åstorp väljer samtliga partier; KD, M, C, S, V att inte ställa sig bakom SD´s avslagsyrkande!! Med en tjänsteskrivelse som är heltäckande kritisk till liberalernas motion väljer de trots allt att anse motionen besvarad. Resultatet blir då att lägenheterna inte kommer att byggas (tack och lov!) men det är förskräcklig att övriga partier inte driver ett avslag för en sådan motion!!

Sverigevänner, det är tack vare Er som SD har möjlighet att bekämpa sådan skadlig politik för både Åstorp och Sverige! Tillsammans är vi oslagbara! 🇸🇪

Anton Holmberg
Gruppledare SD-Åstorp