Kommunfullmäktige i april | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige i april

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 29 april klockan 18:00. OBS! Tiden.

Handlingar till sammanträdet och årsredovisningen 2018 finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp och på kommunens webbsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Välkomna…🇸🇪