Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Foto: Marcus Möller

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 26 augusti klockan 18:30.

Handlingarna till mötet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp och på kommunens webbsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Välkomna!

SD2022…🇸🇪