Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Under måndagskvällen var det fullmäktigemöte på kulturhuset Björnen i Åstorp. Där var en hel del ärenden på listan, nämligen 32 stycken där bl.a. information från ekonomichefen, dom kommunala bolagen samt revisionen skulle avhandlas. Så att mötet rundades av vid 22:30 tiden får väl räknas som godkänt.

Trots flera tunga frågor som behandlade bl.a. räddningstjänsten och årsredovisning 2018 med en blödande socialnämnd så var det i punkt 20 Ägardirektiv för KvB, AB Kvidingebyggen som det riktigt hettade till.

Liberalerna, som för övrigt har en motion som ska behandlas på kommunstyrelsen nu på torsdag, som handlar om att ge Kvidingebyggen i uppdrag att bygga nya lägenheter till nyanlända fick igenom ett yrkande för ett par år sedan (givetvis yrkade vi i SD avslag) att etableringsersättningen skulle räknas som inkomst och då gälla för att kunna få en lägenhet i KvB.

Det hör till saken att om du går på försörjningsstöd har du inte rätt att få en lägenhet i KvB. Då vi i SD inte tycker detta följer likabehandlingsprincipen yrkade vi på ett ändringsyrkande där vi ville att denna positiva särbehandling skulle strykas.

Vid voteringen röstade (S) (C) (V) (M) (L) och (KD) likvärdigt. Så sorgligt nog kvarstår denna mening i ägardirektiven för KvB och människor behandlas olika i Åstorp beroende vilken bakgrund dom har. Här går det tydligen att ställa grupp mot grupp utan problem.

Sverigedemokraterna i Åstorp