Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Välkomna till årets sista KF.
Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 17 december klockan 18:30. Handlingarna till sammanträdet och budget 2019 finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp och på kommunens webbsida. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Välkomna…🇸🇪