Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen den 26 november 2018 klockan 18:30. Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Välkomna…🇸🇪