Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Hyllinge småkyrka Foto: Peter Lindberg

 

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 26

februari 2018 klockan 18:30.

Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7,

Åstorp.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Välkomna!