Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndagen den 29

januari 2018 klockan 18:30.

Handlingar till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentliga.

Välkomna!