Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Åstorp

Kommunfullmäktige

Foto: Marcus Möller

Foto: Marcus Möller

 

Kallelse/Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen

måndagen den 20 juni 2016 klockan 14:00 OBS! Tiden 

 

Handlingar till sammanträdet och Årsredovisningen 2015 finns på

Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp.

 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

 

Välkomna!