Interpellationer | Sverigedemokraterna i Åstorp

Interpellationer

Interpellationer

Här är våra interpellationer som vi ställt i kommunfullmäktige.

 

 • Inlämnad interpellation till januarimötet

  Interpellation    Kommunfullmäktige Till: Socialnämndens ordförande   Frågor på motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm   Måndagen den 19 december på...

  0
 • Inlämnad enkel fråga till KF på måndag

  E N K E L  F R Å G A Sverigedemokraterna i Åstorps kommunfullmäktige ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens...

  0
 • Inlämnad interpellation

    Interpellation om hedersproblematik   Till socialnämndens ordförande Debatten om hedersrelaterat våld och förtryck har tilltagit i Sverige under...

  0
 • Från Helsingborgs Dagblad i dag!

  Svårt att hitta boende åt hemlösa i Åstorp En skriande bostadsbrist gör att socialtjänsten i Åstorps har oerhört svårt...

  0
 • 0
 • Interpellation inlämnad!

  Interpellation Kommunfullmäktige Till: Socialnämndens ordförande TBC ökar kraftigt i Sverige – hur ser det ut i Åstorp? Under 2015...

  0
 • Fråga till Bildningsnämndens ordförande

  Till kommunfullmäktige den 25 augusti 2014 Bildningsnämndens ordförande Fråga angående hur ansvar och kostnader skall fördelas när Kultur- och...

  0
 • Fråga till Kommunstyrelsens ordförande

  Till kommunfullmäktige den 21 augusti 2014 Kommunstyrelsens ordförande Fråga angående bidrag till föreningen Folkets kök En förening med benämningen...

  0
 • Interpellationer till KF och reservationer från senaste KS.

  ROLF OTTOSSON   Åstorp24 april 2014                                                                        RO/14083   Till kommunfullmäktigesammanträdet den 28 april har jag skickat in två...

  0
 • Interpellationer!

  Interpellationer till Kommunfullmäktige på Måndag. Första interpellationen är frågor till kommunalrådet Ronny Sandberg om varför kostnaden för stationen i...

  0