INTERPELLATION | Sverigedemokraterna i Åstorp

INTERPELLATION

Till Kommunstyrelsens

Ordförande i Åstorp

ANSVARSFRÅGAN FÖR BULLERVALLARNA ? 

Under senare tid har eländet omkring de s k vallarna alltmer blivit en fråga för insändarsidorna. Ett förhållande som gäller de partier som får sina insändare publicerade i lokalpressen. Då vi inte tillhör dessa får vi istället söka dialog med våra övriga förtroendevalda genom kommunfullmäktige.

Särskilt finner vi det intressant att ett av de partier som, på ett diffust sätt, var med och beslutade om vallarnas tillkomst nu i bittra, för att inte säga besserwisserton, i insändare mästrar andra partier för passivitet samt för att vara lättlurade.

Som bilaga till min interpellation bifogar jag mitt eget försök att besvara en sådan insändare. Att den inte infördes i HD behöver inte vi förklara vidare.

I syfte att försöka reda ut ansvarsfrågan i rubricerade ärende anhå¨ller jag därför om fullmäktiges tillstånd att till KS –ordföranden få ställa följande frågor.

1. Vilka partier deltog i ,det ej protokollförda, beslut som togs av dåvarande KS arbetsutskott den 24 maj 2006 ?

2. Sedan en tid tillbaka avvaktar Tingsrätten ett svar från Åstorps kommun angående bl a ansvarfrågan rörande vallarna. Har något sådant svar avgivits ?

3. Finns någon totalkostnad över de kommunala åtgärderna med vallarna hittills ?

Åstorp den 21 oktober 2009

För Sverigedemokraterna

Tony Wiklander