Interpellation inlämnad! | Sverigedemokraterna i Åstorp

Interpellation inlämnad!

Interpellation

Kommunfullmäktige

Till: Socialnämndens ordförande

TBC ökar kraftigt i Sverige – hur ser det ut i Åstorp?

Under 2015 så anmäldes totalt 835 fall av tuberkulos i Sverige, en ökning med 22 % jämfört med året innan. Sjukdomen som i stort sett har varit utdöd har under de senaste 10 åren fått ny fart i Sverige, vilket påstås bero på den ökning av utlandsfödda som har kommit till Sverige, men samtidigt så har fler äldre svenskar insjuknat.

Sjukdomen sprids genom luften och smittar genom hostningar men symptomen kan komma flera år eller decennier efter smittotillfället. Symptomen på sjukdomen kan vara smärtor i bröstet samt upphostningar i mer än tre veckor och om sjukdomen inte upptäcks i tid så kan det i värsta fall leda till döden.

Så sent som för ett år sedan så upptäcktes TBC på en förskola i Örebro där tio barn och tre vuxna hade smittats av sjukdomen.

Mina frågor till socialnämndens ordförande blir därför följande:

1. Har det förekommit någon smitta av tuberkulos på något av våra äldreboenden eller på boendet för ensamkommande flyktingbarn i kommunen?

2. Verkar Åstorps kommun idag för att nyanlända ska genomgå en hälsokontroll för att upptäcka en eventuell TBC-smitta?

3. Hur väl informerade är idag verksamheterna om den ökande risken för exponering av tuberkulos?

4. Vilka rutiner finns idag i verksamheterna om en TBC-smitta upptäcks?

För Sverigedemokraterna

_____________________

Eddie Ek (SD)

Oppositionsråd