Integrationsplikt | Sverigedemokraterna i Åstorp

Integrationsplikt

Nyligen inlämnad motion:

Inför integrationsplikt

Motion till kommunfullmäktige

 

Vellinge kommun beslutade den 6 december att införa integrationsplikt för alla nyanlända i sin kommun.

Intregrationsplikten innebär att nyanlända ska göra framsteg inom SFI och få godkänt på en obligatorisk kurs i samhällsorientering, till detta ska de nyanlända följa de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Följs inte detta så dras ersättningar in.

Den 11 december beslutade även Landskrona att ta fram förslag i enlighet med Vellinge kommuns ”integrationsplikt”.

Vi anser att det är oerhört viktigt för den nyanlände att själv göra vad som krävs för att komma i arbete och anser att man i Vellinge har hamnat rätt i sin utvärdering.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige följande:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och ta fram förslag till arbetssätt i enlighet med Vellinge kommuns ”integrationsplikt”.

 

För Sverigedemokraterna

 

_________________          _________________                      __________________

Eddie Ek                                     Peter Lindberg                          Marcus Möller