Inlämnad motion | Sverigedemokraterna i Åstorp

Inlämnad motion

Åstorp 2018-04-18

Kommunfullmäktige

Motion

Inför ett användarvänligt sökregister för motioner, interpellationer och enkla frågor.

 

Åstorps kommun saknar idag ett användarvänligt register över motioner, interpellationer och enkla frågor med eventuella svar. Åstorps kommun bör därför införa ett användarvänligt sökbart register över dessa. Förslagsvis börjar man med innevarande mandatperiod, för att senare gå bakåt i tiden.

 

Sökning skall kunna ske med fria sökord. Vidare skall man enkelt kunna söka parti, fullmäktigeledamot osv.

 

Sverigedemokraterna i Åstorp yrkar därför:

Att införa ett användarvänligt sökregister över lagda motioner, interpellationer och enkla frågor.

 

 

——————————                                                                 ——————————

Maria Gottschalk (SD)                                                                   Peter Lindberg (SD)

Oppostionsråd                                                                                Ord. ledamot