Inlämnad interpellation | Sverigedemokraterna i Åstorp

Inlämnad interpellation

 

Interpellation om hedersproblematik

 

Till socialnämndens ordförande

Debatten om hedersrelaterat våld och förtryck har tilltagit i Sverige under de senaste åren, i spåren av den höga invandringen från länder där sådan problematik är utbredd.

Mitt eget parti har flitigt lyft de här frågorna i bl.a. riksdagen, men även många politiskt oberoende debattörer, och i ärlighetens namn ibland även företrädare för andra partier, har lyft frågan.

Vi tycker frågan om hedersproblematik är för allvarlig för att enbart handla om partipolitik, och hade önskat en bred samsyn i samhället och mellan partierna. Med en uppslutning kring svenska värderingar, vikten av lag och ordning, och barnens rätt i samhället, kan vi bekämpa de här problemen och förhindra att de växer ännu mer i det svenska samhället och i vår egen kommun.

Många kommuner har uppmärksammat problematiken och vidtagit åtgärder, bl.a vår grannkommun Helsingborg. Socialförvaltningen i Helsingborg konstaterade t.ex hösten 2016 att en storsatsning behövs, inte minst för att komma åt de stora mörkertalen och kunna ge alla utsatta stöd från samhället. En bra artikel om hur man ser på saken i Helsingborg finns här: https://www.hd.se/201611-30/staden-tar-krafttag-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck

Läget föranleder frågor om hur situationen är i Åstorps kommun.

 

1. Finns planer även i Åstorps kommun på en storsatsning mot hedersproblematiken, eller kan vi anse att vi gör tillräckligt?

2. Har någon kartläggning gjorts av hur utbredd hedersproblematiken är i Åstorps kommun?

3. Om Ja, vad kom den fram till?

4. Är detta en problematik som adresserats inom Familjen Helsingborg, och om inte är det något du skulle se som en bra idé?

 

För Sverigedemokraterna i Åstorps kommun 180430

 

——————————————-

Peter Lindberg (SD)