Inlämnad enkel fråga till KF på måndag | Sverigedemokraterna i Åstorp

Inlämnad enkel fråga till KF på måndag

E N K E L  F R Å G A

Sverigedemokraterna i Åstorps kommunfullmäktige ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg. En enkel fråga omkring polisens närvaro och kontakt med Åstorps kommuns medborgare.

Åstorps kommun har ett mycket stort ansvar om våra medborgare inte känner sig trygga. Och ett stort ansvar för att ge dom den trygghet och en säkerhet som de förtjänar!

Min enkla fråga blir: Hur har Åstorps kommun löst polisens närvaroproblem i Åstorp?

 

Sverigedemokraterna i Åstorp                                                  Åstorp 2018-05-22

 

………………………………

Peter Lindberg (SD)