Inga höjda matkostnader inom äldrevården – ännu! | Sverigedemokraterna i Åstorp

Inga höjda matkostnader inom äldrevården – ännu!

RO/14007

 

Inga höjda matkostnader inom äldrevården – ännu

Igår, onsdagen den 8 januari, hade kommunstyrelsen sammanträde. Det blev en frän debatt när socialnämndens förslag till prishöjningar på maten till äldrevården diskuterades. Trots att dessa höjningar har diskuterats i olika instanser, senast i fullmäktige, där oppositionen tvingade fram en återremiss med krav på ett korrekt underlag för prishöjningarna, höll de styrande partierna (s+c) fast vid kravet på prishöjningar. Men de styrande partierna (s+c) visade, som så många gånger förr, en maktens nonchalans och vägrade lämna fram de grundläggande uppgifter, som fullmäktige begärt.

Vad hade då oppositionen begärt och som de styrande partierna vägrade att göra? Jo, ta fram kostnadskalkylerna! Och varför ville de inte? Det var för komplicerat! Komplicerat för vem? Jag tvivlar numera på kompetensen inom vissa ledningsfunktioner.

Tyvärr fick jag använda mig av ett tonläge, som inte skall behövas i en normal styrelse. Men det var nödvändigt för att hindra sossar och centerpartister från att driva igenom en i mitt tycke onödig prishöjning Dessutom tycker jag, att prishöjningar av detta slag och som slår mot pensionärerna, skall mötas av förslag att minska den ökande byråkratin.

Efter alla dessa inflammerade diskussioner lade Pontus Pålsson, Nya Moderaterna, fram ett förslag som innebar att prishöjningsförslaget remitterades till aktuell nämnd för en genomgång av kostnaderna. Förslaget stöddes av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet-Liberalerna.

Redan på nästa kommunstyrelse/kommunfullmäktige kan prishöjningarna åter diskuteras. Så ännu är inte striden om äldrevårdens prishöjningar över.

Rolf Ottosson (SD)