Höjda taxor för VA | Sverigedemokraterna i Åstorp

Höjda taxor för VA

Höjda taxor för VA         RO/13350

På kommunfullmäktige den 18 december får  Åstorps skattebetalare en ”fin julkapp” av den styrande röd-gröna alliansen: en  höjning av va-taxorna. NSVA, som, enligt kommunens avtal med denna mellankommunala organisation, skall sköta vatten- och avloppsfrågornas för ett visst antal kommuner, ville höja taxorna.

NSVA hade skickat en tjänsteman och en konsult till kommunstyrelsens sammanträde för att vara på eventuell frågor, t.ex. varför det behövdes en taxehöjning. Vem betalar förresten för dessa två? Jag utgår från, att det inte är kommunen som står för dessa onödiga kostnader ; varken tjänstemannen ell er konsulten kunde svara de enklaste frågor. Det kunde förresten inte heller Reino Persson, som den styrande alliansen utsett till Åstorps representant i NSVA:s styrelse.

Sverigedemokraterna motsätter sig dessa taxehöjningar och kommer att använda alla lagliga med för att stoppa dem.

Rolf Ottosson