Pontus Pålsson på tapeten! | Sverigedemokraterna i Åstorp

Pontus Pålsson på tapeten!

 

                                                                                                                                   RO/14021

 

Kommentar till Helsingborgs Dagblads artikel om Pontus Pålsson 21/1 2014

 

Sedan den nya kommunledningen tillträdde efter valet 2010 har kvaliteten på de underlag, som vi får i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, avsevärt försämrats. Jag är en av dem, som kritiserat såväl politiker som tjänstemän för detta. Som vald representant till kommunfullmäktige är det, för att citera Aftonbladet 20130802,  min ”förbannade skyldighet” att värna om kommunens ekonomi, kontrollera att kommunledning, socialnämndens institutioner liksom bildningsnämndens m.fl. sköter sina uppgifter osv.

 

Att i dag kritisera styrande politiker och tjänstemän tycks vara värre än att svära i kyrkan. Jag har en stor mängd information från kommunanställda och denna stöder signaturen SBA. men  tyvärr är rädslan för repressalier så stor, att ingen vill öppet träda fram!

 

Vad är det för en svag kommunledning vi har, som inte kan hantera de problem som Pontus Pålsson sägs ha orsakat? De flesta av dessa anmälda händelser tycks ju ha ägt rum utan vittnen? I varje fall har kommunledningen mycket svårt att bortförklara kritiken som Pontus Pålsson och andra fört fram i kommunstyrelse och fullmäktige. Är det därför kommunledningen engagerar dyra konsulter för att rädda sitt skinn? Jag råkade en gång kritisera ett s.k. etiskt dokument, som kommunchefen skrivit. Snabb tillkallades en dyr konskult,  ledande tjänstemän och politiker sammankallades till ett heldagssammanträde för att på ett  egendomligt sätt motbevisa min uppfattning.  Denna tillställning kostade kommunen ca 100 000:-  Också ett sätt hantera kommunens ekonomi.

 

Rolf Ottosson