Från Helsingborgs Dagblad i dag! | Sverigedemokraterna i Åstorp

Från Helsingborgs Dagblad i dag!

Svårt att hitta boende åt hemlösa i Åstorp

En skriande bostadsbrist gör att socialtjänsten i Åstorps har oerhört svårt att skaffa lägenhet för de som inte klarar av att lösa bostadssituationen själv.

Vid måndagens kommunfullmäktige i Åstorp besvarades en interpellation ställd av Peter Lindberg (SD) som berörde hur situationen ser ut för de hemlösa i kommunen.
Det var efter en artikel i Helsingborgs Dagblad där vi skrev att Klippans kommun hade 55 hemlösa 2014 som Peter Lindberg ville veta hur läget var i Åstorp. Men bland annat också om det bedrivs någon uppsökande verksamhet.
– Jag är glad att Peter Lindberg sätter fokus på ett område som det sällan blir någon diskussion kring, sa socialnämndens ordförande Anders Wilhelmsson (S) som inte är ledamot i fullmäktige men som fick tillfälle att besvara interpellationen.
– Vid Socialstyrelsens nationella kartläggning 2014 fanns det 13 hemlösa i Åstorps kommun. Vi har dock ingen aktuell uppgift om hur många som är hemlösa i dag. Det finns emellertid en risk att antalet har ökat eftersom det råder bostadsbrist, förklarade han.
– Detta ökar svårigheten för enskilda att få en bostad men också för socialförvaltningen att få andrahandskontrakt för de personer vi bedömer inte klarar att lösa bostadsfrågan själva, sa Anders Wilhelmsson.

Socialnämndens ordförande konstaterade vidare att eftersom det inte finns någon aktuell bedömning av antalet hemlösa i Åstorps kommun så har man ingen uppfattning om hur personerna är hänvisade att bo. Exempelvis om man bor i akutboende, härbärge, jourbonde, uteliggare och så vidare.
Peter Lindberg ville också veta om det finns någon uppsökande verksamhet och fick svaret att man bedriver vräkningsförebyggande verksamhet för att minska antalet avhysningar. Detta görs genom att ge boendestöd som insats i kombination med bostad.
– Vi har också etablerat verksamhet med personligt ombud till stöd för grupper som är svåra att nå och som i en del fall är hemlösa. Jag vill poängtera att det inte är socialtjänstens sak att lösa bostadsfrågan för invånarna. Men det är kommunens och i dag är tyvärr bostadssituationen alltför ansträngd, sa Anders Wilhelmsson (S).
Peter Lindberg var glad för svaren men efterlyste fler åtgärder.
– En ny kartläggning av antalet hemlösa hade varit behövlig. Vi måste också ställa frågan om det görs rätt insatser.

 

Skribent: Lars Möller