Fråga till Kommunstyrelsens ordförande | Sverigedemokraterna i Åstorp

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande

Till kommunfullmäktige den 21 augusti 2014

Kommunstyrelsens ordförande

Fråga

angående bidrag till föreningen Folkets kök

En förening med benämningen Folkets kök och med, en enligt egen uppgift, en riksomfattande organisation, har erhållit ett startbidrag på 5900: – av Åstorps kom­mun. För att kunna förverkliga sina höga ambitio­­ner att bl.a. förse ”behövande” med gratis mat, hyr föreningen två lokaler med en månadshyra på 38000 (trettioåttatusen) kronor. Hur denna finansieras är för oss okänt.

Med tanke på ovan nämnda höga sociala ambitioner kan bidraget från Åstorps kommun tyckas försumbart, men trots allt är det skattebetalar­nas pengar det handlar om, och varje utgift bör därför noga övervägas.

Vår fråga handlar i huvudsak om hur Åstorps kommun handlagt ansök-ningshandlingarna ­­där den sökande angav en omfattande verksam­­­­hets­planering i social verksamhet i kombination med affärsverksamhet.

Med anledning av ovanstående anhåller vi därför om att kommunstyrel­­sens ordförande redogör för handläggningen av ovan nämnda startbidrag till föreningen Folkets kök.

Åstorp den 21 augusti 2014

Rolf Ottosson                                Tony Wiklander

Tjg. ledamot                                   Ordinarie ledamot