Fråga till Bildningsnämndens ordförande | Sverigedemokraterna i Åstorp

Fråga till Bildningsnämndens ordförande

Till kommunfullmäktige den 25 augusti 2014

Bildningsnämndens ordförande

Fråga

angående hur ansvar och kostnader skall fördelas när Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning åter blir en självständig enhet.

 

På begäran av folkpartiet diskuterades på bildningsnämndens sammanträde den 20 september den återuppståndna nämndens ansvar och befogenhe­ter och vilkas områden som skulle tillhöra nämnden. Enligt de uppgifter jag fått från samman­trädet, önskade några partier en i stort sett återgång till den ”gamla nämnds- och förvaltningsstrukturen”. Majoritet hade – som vanligt – en av­vikan­de uppfattning.

Enligt vad som berättats mig, var majoritetens argument att det skulle bli dyrare och organisatoriskt besvärligare om t.ex. biblioteksverksamheten och fritids­gårdarna överfördes till Kultur- och fritid. Det presenterades dock inga konkreta bevis för dessa påståenden.

Min fråga blir därför: varför redovisades inga konkreta bevis som grund för majoritetens uppfattning?

Åstorp den 21 augusti 2014

För Sverigedemokraterna

Rolf Ottosson                            Gunilla Schmidt

Tgj. ledamot                               Ord. ledamot