Folkhälsorådet 2018-11-06 i korthet: | Sverigedemokraterna i Åstorp

Folkhälsorådet 2018-11-06 i korthet:

Vid avvecklande av soptippen finns planer att omvandla denna mark till naturområde, och eventuellt även koppla ihop med gångstig från Nyvångshögen och dess område.
Det ska inte uttalat finnas något förorenat efter ”sopberget”, och detta kommer förmodligen även höja värdet av fastigheter tillhörande Skönbäck.

I Hyllinge finns ett tänkt samarbete mellan ägarna av Familia, Lydinge Golfklubb samt Åstorps kommun, att anlägga något slags av året-runt skidåkning.

Elcyklen som har funnits till utlån vid biblioteket i centrum har blivit stulen.

Agenda 2030 kommer att ligga som bas i framtagande av nya policys och styrdokument inför nya mandatperioden.
Global målsättning = lokala lösningar.

Föroreningar i Humlebäcken har sjunkit markant som följd av ”avveckling” av Findus. Dessutom sedd som övergödd av näring idag, varav stor växtlighet, fastlagd rensning av detta sker kontinuerligt… om det inte skulle skötas skulle t ex Sånna läggas under vatten.
Provtagning sker vid sex platser utmed Humlebäcken, respektive fyra längs Kölebäcken.

Under sju veckor kommer kommunen att inventeras på ”enkelt avhjälpta hinder”, såsom gatstenar som sticker upp osv. Vid större upptäckter blir det en fråga för politiken i hur mycket som ska åtgärdas.

Närvarande: Maria Gottschalk (SD), Nils-Göran Nilsson (KD), Eva Nilsson (M), Lena Mårtensson, Ann Strand Fransson, Camilla Eriksson, Petra Johansson

Maria Gottschalk (SD)