EU-val 2014 del 3 | Sverigedemokraterna i Åstorp

EU-val 2014 del 3

Rösta på parti och person

kandidatbanner1

I första hand röstar du på ett parti. Om du vill kan du

dessutom personrösta på den kandidat som du helst

vill ska bli invald. Personrösta gör du genom att sätta

ett kryss i rutan framför kandidatens namn på val-

sedeln. Du får bara kryssa ett namn.

 

Vad får du göra med valsedeln?

* Du får bara personrösta på (kryssa för) en kandidat.

Om flera namn på valsedeln har kryss räknas rösten

endast som en röst på partiet.

* Det går inte att påverka ordningen av kandidaterna

genom att stryka kandidatnamn.

* Det står på namnvalsedeln om du kan lägga till egna

kandidater.

 

Handskrivna partinamn

Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill rösta

på, kan du skriva partinamnet på en blank valsedel.

Det är viktigt att partinamnet skrivs tydligt så att din

avsikt klart framgår.

 

astorp